BILDER

SL0052 Ben, revben med runor

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Lundberg, Bengt A
Copyright: <presImageCopyright> Lundberg, Bengt A
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1996-12-20 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Stockholm; Kommun: Sigtuna; Landskap: Uppland; Socken: Sigtuna
Title <itemTitle> SL0052 Ben, revben med runor
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Studiofotografering. Blåfilter.
    Se Nytt om runer 1997, s. 29. Fynd 5276.

Beskrivning <itemDescription>
  • Inskriften lyder: "rifi", sannolikt i betydelsen revben.
    Fotosyfte: Undersökning/publicering

Event <context>
  • Tillkomst 1996-12-20 i SL0052 Ben, revben med runor, Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige av Lundberg, Bengt A.
  • Arkiverad 2020-12-08 .
Titel<itemName>
SL0052 Ben, revben med runor
Class <itemClassName>
  • Fotografi
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000300019150_ff962305
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data