Norstedt & söner, Norstedts. Skolmaterielavdelningen, Svenska bokförlaget Norstedt , Norstedts, Norstedt exp., Norstedt (i distr.), Norstedts skolavdelning, P.A. Norstedt & Söner

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternativa namn <foafName>
  • P.A. Norstedt & Söner AB
Beskrivning <itemDescription>
  • Boktryckeri och bokförlag, grundat 1823 av Per Adolf Norstedt tillsammans med sönerna Karl och Adolf. P. A. hade 1821 köpt J. P. Lindhs boktryckeri och delvis också Lindhs förlagsverksamhet. 1879 blev Norstedts aktiebolag med G. B. A. Holm som VD. Med tiden köpte man upp ett flertal tryckerier, bland annat Kungl. ordensboktryckeriet, Post- och inrikes tidningars tryckeri. Mellan 1823-1905 hade man... Visa hela
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • SLT i bild och text 1938 : AB Sveriges litografiska tryckerier och dess dotterbolag / [red. Nils Åhlund, Åke G. Wickman och Eric AHlström] . - Stockholm : Esselte, 1938
Event <context>
  • Föddes 1823 .
Keyword <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Norstedt & söner
Norstedts. Skolmaterielavdelningen
Svenska bokförlaget Norstedt
Norstedts
Norstedt exp.
Norstedt (i distr.)
Norstedts skolavdelning
P.A. Norstedt & Söner
Subject <subject>
  • Cultural history
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data