Grödinge kyrka

Ritning

link to gallery
Type of object <itemType> Blueprint
Date <presTimeLabel> 1987-01-01 00:00:00 - 1987-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Stockholm; Kommun: Botkyrka; Landskap: Södermanland; Socken: Grödinge
Title <itemTitle> Grödinge kyrka
Beskrivning <itemDescription>
  • Förslag restaurer fasad söder
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Fysisk ritning är gallrad.
Event <context>
  • Tillkomst 1987-01-01 - 1987-12-31 i Grödinge kyrka, Sverige av Okänd.
  • Arkiverad 2023-01-18 .
Titel<itemName>
Grödinge kyrka
Classifikation <itemClassName>
  • Ritning
Identifierare <itemNumber>
Diarienummer <itemNumber>
Ritningsregister objekt-id <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data