BILDER

figur, skulptur

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Westling, Rose-Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Beskrivning <itemDescription>
 • Skulptur med lös fotplatta.
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
 • Förvärvat av Gomboiev fr o m 1872. (Gomboievs katalog)
  Därefter inköpt på auktion av Hedin Bendix-expeditionens samlingar.

Land / engelska <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
Utställning, extern / ingår i <itemDescription>
Utställning, extern, del av / ingår i <itemDescription>
 • VKM:Tillsammans - Samlade berättelser 1
Utställning, extern, monterdel / ingår i <itemDescription>
 • VKM:Tillsammans - Samlade berättelser - 10
Utställning, extern, monterdel / ingår i <itemDescription>
 • VKM:Tillsammans - Samlade berättelser - 1
Tillsammans, utställningstext <itemDescription>
Tillsammans, utställningstext, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad av Gomboev, Nikolai.
 • Ursprung i Kina, Asien.
 • Förvärvad 1935 av Hedin, Sven Anders.
 • Lånad 2015 - av Världskulturmuseet.
Keywords <itemKeyWord>
 • 1935.50.2367
 • Gomboeff, Nikolay
 • Gomboev, Naidan
 • Gomboiev, Nicolai
 • Gombojeff, Nicolaj
 • H.2367
 • Sven Hedin
Sakord, engelska<itemName>
sculpture
Sakord<itemName>
figur
skulptur
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data