U Fv1969;304A, Uppsala, kv. S:t Per

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 725 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1100 e.kr
Type of object <itemType> Object
Materialbeskrivning <itemDescription>
Anteckningar <itemDescription>
  • Hittades vid undersökning av S:t Pers kyrkoruin 1966.
Ursprunglig plats <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Placering <itemDescription>
  • Upplandsmuseet (UM21050)
Event <context>
  • Hittad i Uppsala, kv. S:t Per, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sweden.
  • Skapad 725 e.kr - 1100 e.kr .
Material<itemMaterial>
röd sandsten
sandsten
sten
Keyword <itemKeyWord>
  • fragment
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
  • runsten
  • sten
Plats<itemName>
Uppsala, kv. S:t Per
Signum <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Tidigare signum <itemNumber>
Signum2 <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data