BILDER

bilder, fotografi

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>okänd, GT
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 2021
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
 • Upphovsrätt utslocknad
Beskrivning <itemDescription>
 • Julskyltning, blick österut längs Kungsgatan, sett från korsningen Ekelundsgatan och Kaserntorget,
Delobjektsnummer <itemDescription>
Namn / fotograf <itemDescription>
Sammanhör med / objekt <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Bebyggelsemönster (361)
Namn / fotograf <itemDescription>
Namn / förvärvat från <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Högtider och festdagar: Jul (527.5)
Gata/adress / avbildad <itemDescription>
Licens / media <itemDescription>
Stadsdel / avbildad <itemDescription>
Typ av förvärv <itemDescription>
Event <context>
 • Fotograferad 1938-12-08 av okänd, GT.
 • Avbildad 1938-12-08 i Göteborg, Sverige av okänd, GT.
 • Förvärvad 2021 av Stampen AB.
Material / bildbärare<itemMaterial>
glas
Technique <itemTechnique>
 • analog
Motif <itemMotiveWord>
 • affär
 • begravningsbyrå
 • butik
 • gatubelysning
 • julbelysning
 • juldekorationer
 • julskyltning
 • klocka
 • kväll
 • man
 • natt
 • polis
Sakord<itemName>
fotografi
bilder
Subject <subject>
 • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
Inventarienummer / tidigare <itemNumber>
 • sdllS5-2L-bJ4E [Kamerareportage]
Lagringsmedium <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data