Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Eskelhem
Beskrivning <itemDescription>
  • Fyndplats för folkvandringstida brakteat och fingering av blekt guld. Mycket ungefärlig inprickning. SHM 21086.
Terräng <itemDescription>
  • Flack grusblandad sandjord. Åker.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • GF, brev från M Stenberger den 19 augusti 1935.
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Eskelhem, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Fyndplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Fyndplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data