BILDER

pil

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Thörnborg, Björn
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Papua Nya Guinea
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
 • Skänkt av L.W. Bergstrand, Bulolo 12/3-53
Original: lokal <itemDescription>
 • Nya Guinea-territoriet.
Proveniens <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • Nya Guinea-territoriet. [[Haga]]
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Enligt generalkatalogen: "Etnografisk samling från Nya Guinea-territoriet. Gåva av direktören, civilingengör Lars W. Bergstrand, Bulolo Gold Dredging Ltd, G.P.O Box 4315, Sydney. Originalkatalogens up... Visa hela
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1953, Etnografiska museet, Göteborg
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Ursprung i Papua Nya Guinea, Oceanien.
 • Skänkt av Bergstrand, Lars W..
 • Förvärvad 1953 .
Keyword <itemKeyWord>
 • etnografi
 • fjärrstridsvapen
 • vapen
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 166 cm.
Sakord<itemName>
pil
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data