Uppländska, småländska och sörmländska runstensfynd

Publikation

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1954-01-01 00:00:00 - 1954-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Landskap: Småland, Södermanland, Uppland;
Title <itemTitle> Uppländska, småländska och sörmländska runstensfynd
Event <context>
  • Utgivning 1954 av Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien.
  • Tillkomst 1954-01-01 - 1954-12-31 i Sverige av Jansson, Sven B. F..
  • Arkiverad 2021-05-31 .
Titel<itemName>
Uppländska, småländska och sörmländska runstensfynd
Classifikation <itemClassName>
  • Publikation
Identifierare <itemNumber>
  • urn:nbn:se:raa:diva-419
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/1954_001
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data