VÄSTERFÄRNEBO KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1300
Place <presPlaceLabel> Län: Västmanland, Kommun: Sala, Landskap: Västmanland, Socken: Västerfärnebo , Stift: Västerås stift, Församling: Västerfärnebo-Fläckebo församling
Title <itemTitle> VÄSTERFÄRNEBO KYRKA
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet är täckt med medeltida stjärnvalv över koret, korsmitten och västra skeppet, medan korsarmarna täcks med kryssvalv från 1767-70. Valvens och väggarnas putsytor är slätputsade och har sedan 1934 en gråvitskiftande avfärgning. Innanfönstren är av järn, med likadan spröjsindelning och klarglas som yttre bågarna. Korets och sakristians fönster har färgat glas och målningar. Den öppna bänk... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • null, Då kyrkan byggdes omkring 1300 var den rektangulär. Om sakristia och vapenhus fanns är oklart. Kyrkorummet var först täckt med ett tunnvalv av trä och i golven låg sannolikt tegel. Under senare ... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Västerfärnebo kyrka är en korskyrka med centraltorn, åstadkommen vid stor utbyggnad 1767-70. I västra skeppet och koret ingår medeltida murverk av natursten, medan murverken i övrigt till större delen... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Fullbrett, Kor - Öster, Kor, Sakristia, Sakristia - Norr, Torn - Centraltorn, Torn - Centraltorn, Kor - Rakt
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Västerfärnebo-Fläckebo församling, Västerfärnebo, Sala, Västmanland, Västmanland.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1300-01-01 - .
 • Ändring 1465-01-01 - 2002-12-31 av Byggnads AB, Egon Nordvall.
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1759-01-01 - 1770-12-31 av Johan Walmstedt.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1767-01-01 - 1770-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts - Sprit, Puts, Puts - Slät
Stomme<itemMaterial>
Murverk, Murverk - Tegel, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Gul, Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Plantyp-Korsplan
Plantyp-Centralkyrka
Plantyp-Korsplan, grekisk
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Centralkyrka
 • Plantyp-Korsplan
 • Plantyp-Korsplan, grekisk
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • SALA FÄRNEBO KLOCKARGÅRD 2:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data