hejnum kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1029 - 1029
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Hejnum , Stift: Visby stift, Församling: Väskinde församling
Title <itemTitle> hejnum kyrka
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan består av kor med sakristia, långhus och ett lågt torn i väster.

  Ytterväggar
  Väggarna är uppmurade av kalksten, tornet med fint huggna kvadrar och smala fogar. Långhusets stöds på norra sidan av en strävpelare, även den av kalksten. Utspridda över korets och långhusets murar finns delar av en rundbågsfris med figurscener. Tornfasaden har tre runinskrifter. Dessutom finns det tre konsoler, ...

  Visa hela
Takform <itemDescription>
Historik <itemDescription>
 • Omkring 1200 uppfördes en liten stenkyrka på platsen, med absidkor i öster och långhus i väster. Båda byggandskropparna dekorerades utvändigt med en rundbågefris med figurreliefer. Ett par decennier s... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Torn - Västtorn, Kor - Smalare, Kor - Rakt, Torn - Väster, Sakristia - Norr, Kor - Öster
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian putsade och vitkalkade. Koret täcks av ett kupolartat kryssvalv, långhuset av två. Sakristia och ringkammare täcks av vardera ett tunnva... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Väskinde församling, Hejnum, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1029-01-01 e.Kr. - 1029-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 1180-01-01 e.Kr. - 1220-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1200-01-01 - 1300-12-31 .
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1200-01-01 - 1299-12-31 av Mikaelsmästaren.
 • Nybyggnad - Torn 1200-01-01 - 1230-12-31 av Botvid stenmästare.
 • Nybyggnad - Torn 1200-01-01 - 1229-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad 1239-01-01 - 1239-12-31 .
 • Nybyggnad 1240-01-01 - 1259-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1330-01-01 - 1330-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1350-01-01 - 1350-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1393-01-01 - 1393-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1400-01-01 - 1499-12-31 av Passionsmästaren.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1440-01-01 - 1459-12-31 av Passionsmästaren.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1624-01-01 - 1624-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1685-01-01 - 1685-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1700-01-01 - 1730-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1704-01-01 - 1704-12-31 av Christian Lorenz Numens.
 • Fast inredning - predikstol 1704-01-01 - 1704-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1706-01-01 - 1706-12-31 av Abraham Beck.
 • Fast inredning - predikstol 1721-01-01 - 1721-12-31 av Jöns Wulff.
 • Specifika inventarier - altartavla 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Specifika inventarier - altartavla 1738-01-01 - 1738-12-31 av Pehr Fjellström.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1746-01-01 - 1746-12-31 .
 • Underhåll 1810-01-01 - 1810-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1859-01-01 - 1859-12-31 .
 • Ändring 1861-01-01 - 1861-12-31 .
 • Underhåll 1873-01-01 - 1873-12-31 .
 • Byggnadsarkeologisk undersökning 1914-01-01 - 1914-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1925-01-01 - 1925-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1927-01-01 - 1927-12-31 .
 • Underhåll 1948-01-01 - 1948-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1960-01-01 - 1960-12-31 av Erik Olsson.
 • Fast inredning - orgel 1968-01-01 - 1968-12-31 av John Grönvall Orgelbyggeri.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1977-01-01 - 1977-12-31 .
 • Ändring 1979-01-01 - 1979-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1988-01-01 - 1988-12-31 av Jan Utas.
 • Konservatorsarbeten 1992-01-01 - 1992-12-31 .
 • Underhåll 2007-01-01 - 2007-12-31 .
 • Ändring - restaurering 2011-01-01 - 2012-12-31 av Jan Utas.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Puts - Sprit, Puts - Kalkputs, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel, enkupiga
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data