BILDER

resehandlingar, inrikespass, pass

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 2004-08-13
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uddevalla
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
  • Överhetliga reseföreskrifter (486)
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
  • Flyttning inom landet (166)
Inventarienummer <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Upphovsrätt utslocknad
Förvärvsomständigheter / till museet <itemDescription>
  • gåva till Göteborgs Hantverks- och Industri-Förenings Handtverks-Museum. Skänkt av boktryckarne Bröderna Weiss, Göteborg, 1904 och erhållit accessionsnummer 21. Inlämnat till Borås museum 2004 som öve... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
  • inrikespass för konstförvandten August Emanuel Weiss för resa till Uddevalla. Stämpelavgift 20 öre, lösen 37½ öre, summa 57½ öre. Utfärdat i Stockholm den 8 juli 1859.
Licens / media <itemDescription>
Typ av förvärv <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / till museet <itemDescription>
  • överlåtet från Borås museum där det lämnades in av en anonym herre.
Event <context>
  • Brukad 1859 i Uddevalla, Sverige av Weiss, August Emanuel.
  • Tillverkad 1859 i Stockholm, Sverige.
  • Förvärvad 2004-08-13 av Borås museum.
Materialkategori<itemMaterial>
papper
Sakord<itemName>
resehandlingar
inrikespass
pass
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data