Kringla

I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.

  • Föremål

    Allt från arkeologiska till nutida föremål.


    Just nu finns 3,817,902 föremål.

  • Fotografier

    Fotografier av kulturhistoriska miljöer från 1860-talet fram till idag.


    Just nu finns 3,470,455 fotografier.

  • Byggnader

    Allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse.


    Just nu finns 145,287 byggnader.

  • Dokument

    Kortkataloger och arkivhandlingar.


    Just nu finns 1,174,631 dokument.

  • Litteratur

    Böcker, tidskrifter och andra publikationer.


    Just nu finns 66,960 publikationer.

  • Kulturlämningar

    Bronsåldersrösen, runstenar, ruiner mm.


    Just nu finns 875,113 kulturlämningar.