Kringla

I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.

 • Föremål

  Allt från arkeologiska till nutida föremål.


  Just nu finns 3,916,393 föremål.

 • Fotografier

  Fotografier av kulturhistoriska miljöer från 1860-talet fram till idag.


  Just nu finns 3,540,778 fotografier.

 • Byggnader

  Allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse.


  Just nu finns 145,255 byggnader.

 • Dokument

  Kortkataloger och arkivhandlingar.


  Just nu finns 1,646,786 dokument.

 • Litteratur

  Böcker, tidskrifter och andra publikationer.


  Just nu finns 68,438 publikationer.

 • Kulturlämningar

  Bronsåldersrösen, runstenar, ruiner mm.


  Just nu finns 878,033 kulturlämningar.