Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Söderköping, Östergötland, Söderköping
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jacobsson, B. 2004. Rapportsammanställning, för- och slutundersökning kv. von Platen år 1977. Riksantikvarieämbetet, otryckt rapport. (RAÄ dnr 321-4650-2004).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2007. Vattenledningar i Repslagaregränd. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, avdelningen för arkeologi. Rapport 2007:19. Arkeologisk förunde... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2008. Arkeologisk förundersökning. kv Pilgrimen 3. RAÄ 14. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2008:54. (RAÄ dnr 321-335-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-807-2005. Arkeologisk förundersökning 2004 i form av antikvarisk kontroll.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2010. Ny lastplatta till Systembolaget. Kvarteret Hertigen 1. RAÄ 14, Kvarteret Hertigen 1, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands läns... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R. 2015. Ett stenhus med källare i kvarteret von Platen, Ledningsgrävning i Ågatan och Magasinsgatan, Östergötland, Söderköpings kommun och stad, Ågatan och Magasinsgatan, RAÄ 14:1. Arkeologi... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lundberg, Anders, 2006, Mer plats för lek i Söderköping, Kv Norrtull 19, RAÄ 14. Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län, ÖLM rapport 2006:93 (RAÄ dnr 321-727-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, Ch. 2007. Arkeologisk efterundersökning/antikvarisk kontroll, Ett hus från franciskanerklostret i Söderköping. RAÄ 14, Kv Hospitalsstugorna 2, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2011. Schaktning i Linköpingsgatan vid Vintervadsplan. RAÄ 14, Linköpingsgatan, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, C. 2008. Bebyggelse och medeltida gatunivåer under Kanalgatan i Söderköping. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 14, Söderköping stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M, 2006, Arkeologisk förundersökning, Elkabel längs Skönbergagatan/Hagatorget, RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum, Rapport 2006:75 (RAÄ dnr 321-5... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2015. Bryggeriavfall i Badstugränd. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14:1, Badstugränd, Söderköping stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum, rapport 2015:30. (RAÄ dnr 3.4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2007. Arkeologisk förundersökning. Lämningar av Söderköpings gråbrödrakonvent. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Rapport 2007:12. Östergötlands länsmuseum, kulturmil... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Willim, A. 2007. Smide i kvarteret Gillet. Specialregistrering och granskning av arkeometallurgiskt material. Geoarkeologi. RAÄ 14, Söderköping, Östergötland. Geoarkeologiskt Laboratorium. Avdelningen... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, C. och Ohlsén, M. 2007. Hospitalsstugorna och Hospitalsgränd. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, avdelningen för arkeologi. Rapport 2007:71. A... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björkhager, V., 2011. Knivigt läge vid Hagatorget. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2011:70. (RAÄ dnr 3.4.2-3569-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2012. Borrprover i kv von Platen. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:8. (RAÄ dnr 3.4.2-865-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Ny bergvärmeanläggning till "Villa Viking". Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:52. (RAÄ dnr 3.4.2-4319-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2007. Arkeologisk forskningsundersökning, Söderköpings Franciskanerkonvent, Namnlösa grände, kv Hospitalsstugorna 7 och Trångsundsgränd. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2009. S:t Ilian - den tredje kyrkan. Skelettfynd och grundmurar i Göta kanal, Söderköping. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 14, Göta kanal, vid bryggan och hamnen, Söderköpings stad och ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Kulturlager i Munkbrogatan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:35. (RAÄ dnr 3.4.2-2754-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2012. Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:35. (RAÄ dnr 3.4.2-3576-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2017. Nytt avlopp i kv Kung Johan 1. RAÄ 14:1, kv Kung Johan 1, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands ... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindeblad, K. & Menander, H. 2000. Trehundra år i Hagan. Resultat från arkeologiska undersökningar i kvarteret Köpmannen 5 och Storgatan. RAÄ 14, Söderköping, Östergötland. Riksantikvarieämbetet UV Ös... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2009. Hagatorget runt - Fjärrvärme i Söderköping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 14, Hagatorget, Åpromenaden, Karl Knutssonsgatan, Storgatan och kv Gul... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2009. Linköpingsgatan vid Vintervadsplan. Vattenläcka på Linköpingsgatan 7. RAÄ 14, Linköpingsgatan 7, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Arkeolog... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2011. Arkeologiska förundersökningar. Schaktning för VA- och dagvattenledningar, lyktstolpar och nyplantering av träd i kv Gästgivaren 2. Mellan Ågatan och Silon. RAÄ 14, kv Gästgivaren ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2007. Arkeologiska undersökningar. Tre undersökningar i Drothemsgatan. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Rapport 2007:92. Östergötlands länsmuseum, avdelningen för a... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2008. Arkeologisk förundersökning, Kanalmagasin C och Hamngatan. RAÄ 14, Söderköping 3:63, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum, Rapport 2008:30 (RAÄ d... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, Ann-Charlott. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Sökschakt i Söderköpings medeltida utkant. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2005:95. (RAÄ dnr 321-839-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2012. Kanalhamnen i Söderköping. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:47. (RAÄ dnr 3.4.2-275-2013).
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 8G 6f NÖ, 8G 6g NV (FMR:s registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, C. & Wennerlund, J. 2007. Kavelbroar, stenläggningar och en brunn i Hamngatan. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, avdelningen för arkeologi. R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2010. Markisfundament vid Å Caféet. Kv Gästgivaren 3, Söderköping. Arkeologisk efterundersökning, RAÄ 14, Kv Gästgivaren 3, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C., 2014. Nya anslutningar av optofiber i Söderköping. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:3. (RAÄ dnr 3.4.2-2064-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Bergvärme till Vintervadskyrkan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:38. (RAÄ dnr 3.4.2-2751-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2013. En trappa från Skvallertorget till strandkanten. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14 och 20, Söderköping 2:84 (Skvallertorget), Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Öster... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björkhager, V. 2014. Stenläggning i kv Lagmannen. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14. Kv Lagmannen och S:t Ragnhild. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2012. Nya soffor på Hagatorget. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14. Hagatorget. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2012:23 (RAÄ dnr 3.4.2-1820-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2014. Schaktningsövervakning i Gamla skolgatan, Söderköping. RAÄ 14:1, fastigheten Söderköping 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland. Särskild arkeologisk undersökning i form... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brobeg, B. & Hasselmo, M., 1978, Söderköping, RAÄ och SHM, Rapport Medeltidstaden 5.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2010. Kv Vintervadet 3. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2010:49. (Raä dnr: 321-3349-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C., 2014. Brandlager och tegel i kv Lejonet. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:25. (RAÄ dnr 3.4.2-1311-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, Mats. 2011. Paviljong i kv Priorn i korsningen Hospitalsgatan - Vintervadsgatan. RAÄ 14, kv Priorn, Söderköpings stad och kommun Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2011:72. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-810-2005. Arkeologisk förundersökning 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A. 2013. Två trasiga vattenstängare i Söderköping. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14. Ågatan 25 och Gamla skolgatan 8. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum. A... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2010. Murar i marken väster om S:t Laurentii kyrka, S:t Laurentii kyrkogård, Prästgatan och Bergsvägen i Söderköping. RAÄ 14, S:t Laurentii kyrkogård, Prästgatan och Bergsvägen, Söderköp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2010. Grävning för bergvärme. RAÄ 14, Söderköpings stadsäga 2:40, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2010:20. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2012. VA från Nybrogatan till fastigheten Söderköping 2:36. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:51. (RAÄ dnr 3.4.2-2221-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2011. Fjärrvärmeschaktning vid Vintervadsplan och i kv Gillet samt i Hagakvarteret. RAÄ 14, Pingränd, Linköpingsgatan, Vintervadsplan, Vintervadsgatan, kv Gillet 3 och 4, Prästgatan. S:t... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2014. Vatten och avlopp till Kalle mä pipas stuga. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:8. (RAÄ dnr 3.4.2-1049-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2008. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, Medeltida hus ser dagens ljus. Akutgrävning på Munkbrogatan 15 i Söderköping. RAÄ 14, Munkbrogatan 15, Söderköpings stad... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2010. Byggnadslämningar vid Storån i Söderköping. Fjärrvärme längs Erik Dahlbergsgatan. Arkeologisk förundersökning, Intill RAÄ 14, Erik Dahlbergsgatan, Söderköpings stad och kommun, Öst... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, Marie, 2006, S:ta Ragnhilds gilles magasin, Söderköping 2:84, RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län, ÖLM rapport 2006:78 (RAÄ dnr 321-728-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2010. Fjärrvärme längs Ågatan och i kv Forseman. Ågatan, Bredagränd, kv Forseman och kv Norrtull. RAÄ 14, Ågatan, Breda gränd, kv Forseman och kv Norrtull, Söderköpings stad och kommun, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2011. Elkabelschakt och dagvattenledning i kv Kung Johan 3, Söderköping. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2011:88. (RAÄ dnr 3.4.2-859-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, Ch. 2007. Arkeologisk förundersökning. Dike och kuturlager i Söderköpings norra utkant. RAÄ 14, Västra kanalparkeringen, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län, Östergötlands länsmu... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2008. Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll, Vattenvägar i Söderköping. Läckande vattenledning på Gamla Skolgatan. RAÄ 14, Gamla skolgatan 11, Söderköpings stad och kommun, Ös... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nyberg, P. 2010. Kv Hertigen 2. RAÄ 14, Kv Hertigen 2, Söderköping stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2010:18. (Raä dnr: 321-1345-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2016. Nytt hus i kv von Platen. RAÄ 14:1. Kv von Platen 11, Kanalgatan 1, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk undersökning. Östergötlands museum. Rapport 2016:12... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E., 2014. Fjärrvärme i Nybrogatan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:46. (RAÄ dnr 3.4.2-4301-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2014. Underhåll i Gamla skolgatan, Söderköping. RAÄ 14:1, fastigheten Söderköping 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsöver... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2009. Tillbyggnad av hus i kvarteret von Platen. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 14, kv von Platen/Ågatan 29, Söderköpings stad och kommun, Östergötland... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, C. 2008. kv Norrtull 22-24. RAÄ 14. kv Norrtull 22-24. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, avdelningen för arkeologi. Rapport 2008:61. Arkeologisk föru... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2013. Avlopp till Garvaregården. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14, kv Garvaren 1, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2013:30. (RAÄ dnr 3.4.2-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, Kerstin. 2004. Rapportsammanställning. Arkeologisk delundersökning 1977 i Kv Väktaren 1, 3-4. RAÄ UV. (RAÄ dnr 321-4428-2004).
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med medeltida kulturlager. Staden grundad på 1200-talet.

  Se Skannat dokument, inventeringsbokuppslag under huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesreg...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2008. En tidigare okänd del av det medeltida Söderköping. RAÄ 14, Vintervadsplan, Vintervadsgatan och Linköpingsgatan, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förunder... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, C. 2008. Medeltida trähus med fjärrvärme i Breda gränd i Söderköping. RAÄ 14. Ågatan, Breda gränd och Bergsvägen. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, a... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C., 2013. Fjärrvärmeanslutning i kv Bagaren. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:75. (RAÄ dnr 3.4.2-445-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-4375-2004. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning. RAÄ 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, Marie & Feldt, Ann-Charlott. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning. På vikingatida grund i Kv Hertigen 3. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2005:32. (RAÄ dnr 321-2128-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2008. Arkeologisk förundersökning. Lusthus i Söderköping. Schaktning på Nybrogatan 1. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum, Rapport 2008:41 (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, C. 2008. Arkeologisk förundersökning. Två hål i Hospitalsgatan och Linköpingsgatan. RAÄ 14, Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Rapport 2008:15. Östergötlands länsmuseum, avdeln... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2011. Vatten till räddningstjänsten i Söderköping. RAÄ 14, Kv Norrtull 13, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnuson, M. 2013. Jakten på den försvunna kryptan. Arkeologisk forskningsundersökning. RAÄ 14. Trångsundsgränd, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län.Östergötlands museum. Rapport 2013:15. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2012. VA-anslutningar invid Kanalgatan. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 14, Kanalgatan och Söderköping 2:84, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum, rappor... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björkhager , V. 2015. Bergvärme hos Kung Johan. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 14, Kv Kung Johan 3, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2015-3. (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björkhager, V., Lundgren, R. 2015. Arkeologisk förundersökning. Silon-Ågatan. Schaktning för fjärrvärme. RAÄ 14:1, kvarteren Gästgivaren, von Platen, Ramunder och Palmen. Söderköpings stad och kommun,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennerlund, Jessica. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Pastorexpeditionen. 1600- och 1700-talslämningar. kv Prelaten. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2005:62. (RAÄ dnr 321-149-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2008. Medeltid bakom Posten i Söderköping. RAÄ 14. kv Engelbrekt 10. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, avdelningen för arkeologi. Rapport 2008:28. ... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2017. Spår efter bebyggelse i kv Priorn. Ombyggnad av en lekpark i Söderköping. RAÄ 14:1, kv Priorn, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk undersökning i form av s... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2013. Fjärrvärme i Storgatan norr om Smala gränd. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14, Storgatan 4 och 5, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. östergötlands museum. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2007. Vid Hagatornets sydöstra hörn. RAÄ 14. Östra Hagagatan - Skönbergsgatan, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, avdelningen för arkeologi. Rapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jacobsson, B. 2004. Rapportsammanställning, för- och slutundersökning kv. Engelbrekt 11 år 1975-1976. Riksantikvarieämbetet, otryckt rapport. (RAÄ dnr 321-4653-2004).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2008. Gator på djupet. Schaktning för brunnar och dagvatten på Storgatan och Skönbergagatan vid Hagatorget. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. RAÄ 14, Söderköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jacobsson, B. 2004. Rapportsammanställning, slutundersökning kv. Hertigen 1 år 1976. Riksantikvarieämbetet, otryckt rapport. (RAÄ dnr 321-4651-2004).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, Ch. 2008. Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll, kv Pilgrimen 2. RAÄ 14, kv Pilgrimen 2, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum, Rapport 2008:14... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2011. Fiberanslutning i kv Pilgrimen. RAÄ 14, Kv Pilgrimen 2, 4 och 7, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2012. En grop genom golvet i franciskanernas kyrka. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14 och 20, Kv Hospitalsstugorna 5 och 6, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Söderköping, Söderköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok