Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Visby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. & Eriksson, M. (samt rapportmanus av Zerpe, L). 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1989, Visby, RAÄ-nr 107:1, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2363-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1976-77, Visby RAÄ nr 107:1, kv S:t Clemens 3. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2979-2013).
Beskrivning <itemDescription>
 • Område där kulturlager kan väntas påträffas från vikingatid, medeltid, 1500- och 1600-tal. Efter Plan av Visby stad 1646.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1982/1983. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid S:t Nicolaus 7. RAÄ dnr 321-2969-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D., 2012. Förenklad avrapportering för schaktningsövervakning i samband med grävning för servis i anslutning till kv Arkivet, Visby, RAÄ-nr 107:1. Gotlands kommun. Arkeologisk förundersökn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Norderväg, Norderport. RAÄ dnr 321-3418-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1977 i Visby, RAÄ-nr 107, Wismargränd 18. Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2557-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1989-1991. Visby, RAÄ nr 107:1, kv Abborren 1. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2984-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt arkiv 1981 (angående undersökning vid Städet 1, RAÄ dnr 3.4.2-3837-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kahl, Michael. 2010. Arkeologisk undersökning vid Hypoteket 2. Raä 107, Hypoteket 2, Visby, Gotland. Arkeologisk förundersökning. Rapport ArkeoDok 2010:35. (Raä dnr: 3.4.2-228-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning och undersökning år 1989 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Krämaren 2, Gotland. RAGU. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-619-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk förundersökning år 1984/85, Kv. S:ta Maria 10, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2837-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J. 2012. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning 1977, Visby, RAÄ nr 107:1, kv Skeppsbron 2. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2368-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning och byggnadsarkeologisk dokumentation år 1980-81, Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Specksrum 1, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1985 (angående undersökning vid S:ta Maria 23, RAÄ dnr 3.4.2-2836-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1989-1990. Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv S:ta Maria 12 och 13. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2845-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D., 2012. Dokumentation av en brunn i kvarteret Släggan, Visby, RAÄ-nr 107:1. Gotlands kommun. Arkeologisk dokumentation 2010. Gotlands museum. (RAÄ dnr 321-4269-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. 2014. Rapportsammanställning. Arkeologisk provundersökning/undersökning 1980-1981. Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv Städet 1. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3837-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1984. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Pennan 1, Vårdklockan 4 (5) och Bocken 1. RAÄ dnr 321-3418-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Matthing, O. 2008. Kvarteret Trossen 4, RAÄ 107:1, Visby, Gotland, Särskild arkeologisk undersökning. Länsmuseet på Gotland. (RAÄ dnr 321-2241-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., 2010. Rapportsammanställning av arkeologiska undersökningar 1982-1987 i Visby, Gotlands kommun. RAGU. (RAÄ dnr 321-2969-2010)
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J. 2012. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1985, Visby RAÄ nr 107:1, Schweizergränd och Stettinergränd, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3795-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., 2010 Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning 1990 i Visby, Rådhuset 2, Gotlands kommun. RAGU. (RAÄ dnr 321-2049-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norderäng, J. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1979-1981 och 1983, RAÄ nr Visby 107:1 och 79:1, kv Novisen 5. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3799-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1970, Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Trafiken 16, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-353-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning, byggnadsdokumentation år 1986, Kv. S:ta Maria 23, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2838-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1984, 1985 (angående undersökning vid Kv S:ta Katarina 6, RAÄ dnr 3.4.2-492-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2014. Rapportsammanställning, byggnadsarkeologisk dokumentation 1982, Kv. Banken 1. RAGU, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-1140-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • May, J. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning och byggnadsarkeologisk dokumentation 1989-1990. Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv Hotellet 13. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3881-2014)... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1973 (angående undersökning med RAÄ dnr 3.4.2-498-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D., 2012. Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med installation av servis på Klosterbrunnsgatan. Arkeologisk förundersökning. Gotlands museum. (RAÄ dnr 3.4.2-2461-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D. och Norderäng, J., 2013. Schaktningsövervakning i Volters gränd, Visby. RAÄ-nr 107:1, Visby stad, Gotland. Arkeologisk förundersökning 2013. Gotlands museum. (RAÄ dnr 3.4.2-1674-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, A-M., 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Specksrum 10. Visby. Länsmuseet på Gotland. (RAÄ Dnr 321-2368-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1985-86 i Visby, RAÄ-nr 107, kv Piggvaren 2. Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2552-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. 2014. Rapportsammanställning, antikvarisk kontroll år 1974, Kv. Porten 8, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2832-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1986 (angående undersökning vid Kv Triangeln 1 och 2, RAÄ dnr 3.4.2-491-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1984 (1986) (angående undersökning vid Kv Pomona 12. RAÄ dnr 3.4.2-2983-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1977 (angående undersökning vid Kv Specksrum 1-2 RAÄ dnr 3.4.2-489-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L, och Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1983-84, Visby, RAÄ nr 107:1, kv S:ta Katarina 6. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-492-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1982 (angående undersökning vid Kv Kompaniet 4. RAÄ dnr 3.4.2-2987-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1973 (angående undersökning med RAÄ dnr 3.4.2-498-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1972 (angående undersökning vid Kv Laboratorn 2. RAÄ dnr 3.4.2-3791-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman-Nydolf, G. 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1988, Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Valvet 3, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-501-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning. Övervakning 1991. Visby sn, RAÄ nr 107:1 och 79:1, kv Priorn 2. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3834-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2011. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1984, Visby RAÄ nr 107:1, kv Pomona 12. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2983-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige ny följd 3 1990. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Systemet 6. RAÄ dnr 321-4208-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman-Nydolf, G. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk förundersökning år 1986, Kv. Repet 3, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-832-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1971, Kv. Munken 3 o 5, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland, RAGU (RAÄ dnr 3.4.2-811-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1987, Kv. S:ta Maria 23, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2841-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D., 2012. Förenklad avrapportering för antikvarisk schaktkontroll i samband med grävning för elkabel i Almedalen, Visby, RAÄ-nr 107:1, Innerstaden 1:12, 1:15 och 1:22. Gotlands kommun. Ark... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt arkiv 1974 och 1975 (angående undersökning vid Säcken 7, RAÄ dnr 3.4.2-3832-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1968-1969, Visby RAÄ nr 107:1, kv S:t Mikael 8, 14, 16 och 17. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3797-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Engeström, R., m.fl. 1988. Medeltidsstaden 71 Visby. Historisk bakgrund. Riksantikvarieämbetet. Stockholm (Angående undersökning vid Vårdklockan 4 (5). RAÄ dnr 321-3418-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, A-M., 2005. Helgeandshuset 5, RAÄ 107. Visby, Gotlands kommun. Arkeologisk förundersökning. Länsmuseet på Gotland. (RAÄ dnr 321-4304-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1984. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid S:t Nicolaus 7, Gjutaren 5, i Hästgatan samt Kapellet 5. RAÄ dnr 321-4208-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1973, 1974 (angående undersökning vid kv Priorn 4. RAÄ dnr 3.4.2-2982-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkesson, Petter. 2010. Rapportsammanställning av arkeologiska undersökningar 1981-1990 i Visby, Gotlands kommun. RAGU. (RAÄ dnr 321-4208-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1987. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid S:t Nikolaus 6 och 7. RAÄ dnr 321-4208-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1983 (1985) (angående undersökning vid Kv Borgen 30. RAÄ dnr 3.4.2-2375-2013).
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk förundersökning år 1984, Kv. Porten 4, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2834-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2011. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1984, Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv Nunnan. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-1558-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westholm, G. 2012. & Zerpe, L. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning år 1976-79, Stadsäga 11, Botaniska trädgården, Innerstaden 1:4, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1987. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Fregatten 6, 7. RAÄ dnr 321-3418-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • May, J. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1988-1989, Kv. Pressen 3 & 4, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland, RAGU (RAÄ dnr 3.4.2-54-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1981 (Angående undersökning vid Kv. Priorn 11. RAÄ dnr 3.4.2-2567-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1979-1980, resp. 1981, Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Munken 3, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2551-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., och Örjestad, J., 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1987 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten Klinten 7, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2010. (RAÄ dnr 321-109... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., och Örjestad, J., 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1989 i Visby, RAÄ-nr 107, kv Borgen 9. Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2010. (RAÄ dnr 321-2566-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, A-M., 2005. Klockaren 8, RAÄ 107. Visby, Gotlands kommun. Arkeologisk förundersökning. Länsmuseet på Gotland. (RAÄ 321-4305-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1974-1975. Visby socken, RAÄ nr 107:1. kv Säcken 7. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3832-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman-Nydolf, G. 1987. Rapportsammanställning av antikvarisk kontroll år 1987, Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. S:t Olof 24, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-106-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1979 (angående undersökning vid Kv S:t Clemens 4. RAÄ dnr 3.4.2-2988-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapport del 2 (S10-36). Go. Visby. S:t Klemens ruin. Undersökningsår 1970-73 (-75). Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-498-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Gjutaren 5. RAÄ dnr 321-4208-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1980 (angående undersökning vid Kv Specksrum 2 RAÄ dnr 3.4.2-490-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Kv. Berget 23. RAÄ dnr 3.4.2-616-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning år 1974, Kv. Trafiken, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland. RAGU (RAÄ dnr 3.4.2-488-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1975 och 1976 angående undersökning vid Kv Munken 1-2. RAÄ dnr 3.4.2-2976-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1985 (angående undersökning vid Kv Pomona 12. RAÄ dnr 3.4.2-2983-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J. 2012. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1986. Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv Läroverket 1. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-608-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1987 (angående undersökning vid Kv S:t Michael 5. RAÄ dnr 3.4.2-2971-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1981-82 i Visby, RAÄ-nr 107, Kv Kaplanen 8, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands Museum 2011. (RAÄ dnr 321-126-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1985 (1987) (angående undersökning vid Kv Abboten 1. RAÄ dnr 3.4.2-2373-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkesson, P. 2010. Rapportsammanställning av antikvarisk kontroll år 1987, Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Nikolaus 6 & 7, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-605-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2013. Kvarteret Kasernen 2. Lämningar och avsättningar i maritim miljö. Visby stad, Gotland. Arkeologisk förundersökning och utökad förundersökning 2005. Gotlands museum. Arkivrapport. (RAÄ ... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1981 &1987 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Annexet 2, Gotland, RAGU. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-618-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1977 (angående undersökning vid Kv Specksrum 1-2 RAÄ dnr 3.4.2-489-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1980 (Angående undersökning vid Kv. Specksrum 1. RAÄ dnr 3.4.2-609-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norderäng, J. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1981, Visby RAÄ nr 107:1, kv Kompaniet 4. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2987-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1980 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten Tunnbindaren 3, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands Museum 2011. (RAÄ dnr 321-120-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1987 (angående undersökning vid Kv S:t Michael 5. RAÄ dnr 3.4.2-2971-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • - -Wennersten, Monica. 1995. Kvarteret Specksrum 7, Visby Gotland. Medeltida mur och kulturlager. Arkeologisk förundersökning. Dnr 3047/88. UV Visby Rapport 1995:11. RAGU. (RAÄ dnr 321-3161-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1989-1990 i Visby, RAÄ-nr 107, Paviljongsgatan - Tranhusgatan, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk för- och särskild undersökning år 1987-90 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Annexet 2, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-602-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1976, Kv. Vinkeln 26, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-436-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, D. 2013. Särskild arkeologisk undersökning på fastigheten Visby Hypoteket 2, Inom RAÄ Visby 107:1, Region Gotland. Arendus Rapport 2013:17 (RAÄ dnr 3.4.2-3044-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1977 (angående undersökning vid Kv S:t Clemens 3. RAÄ dnr 3.4.2-2979-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D. 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1988 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Biskopen 2, Gotland. RAGU. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-603-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1985 (angående undersökning vid Kv Kompaniet 5, RAÄ dnr 3.4.2-1556-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. 2010. Rapportsammanställlning av antikvarisk kontroll år 1982, Visby, RAÄ-nr 107:1, Österväg-Kung Magnus väg, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-352-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1988 (angående undersökning vid Kv Hypoteket 1 RAÄ dnr 3.4.2-1544-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norderäng, J. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1986-1987, Visby RAÄ nr 107:1 och 79:1, Kv Priorn 2. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3793-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J. 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1986 i Visby, RAÄ-nr 107, Lotsutkiken (Litt. Iq). Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2554-2012)
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 6I8j NÖ (FMR:s registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1972. Kv. Annexet 1 och 3, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland, RAGU (RAÄ dnr 3.4.2-4360-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., och Örjestad, J., 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1986 i Visby, RAÄ-nr 107, Silverhättan, N om kv Flora. Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2010. (RAÄ dn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt arkiv 1972, 1973, 1974 (angående undersökning vid kv Priorn 4. RAÄ dnr 3.4.2-2982-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1985. Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv S:ta Maria 23. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2836-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2015. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1975, RAÄ-nr 107:1. Innerstaden, St Torget-Almedalen, Gutevägen-Bleckhagsbacken. RAGU. Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-1138-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1984. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Laboratorn 5 samt Kilen 3. RAÄ dnr 321-2969-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1971-1977 i Visby, RAÄ-nr 107, kv Apoteket 4-5. Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2548-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2011. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning 1985, Visby, RAÄ nr 107:1, kv. Abboten 1. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2373-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1986. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Priorn 3. RAÄ dnr 321-2205-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • May, J. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1977, Visby, RAÄ nr 107:1, kv Novisen 3 (Novisen 6). Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-500-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1979, 1980 (angående undersökning vid Kv Specksrum 2 RAÄ dnr 3.4.2-490-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1987 (Angående undersökning vid Kv. S:t Olof 24. RAÄ dnr 3.4.2-106-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1971, 1972 (angående undersökning vid Kv Laboratorn 2. RAÄ dnr 3.4.2-3791-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • May, J. 2014. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1988. Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv Hypoteket 1. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-1544-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1977-89 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Annexet 3/Rådhuset 6, Gotland, RAGU. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-606-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D., 2012. Schaktningsövervakning i samband med markberedning för byggnation inom kv. Borgen 26. RAÄ-nr 107:1, Visby stad, Gotland. Arkeologisk förundersökning 2012. Gotlands museum. (RAÄ d... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1969 (angående undersökning vid Kv S:t Mikael 8, 14,16 och 17. RAÄ dnr 3.4.2-3797-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2011. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning 1983. Visby, RAÄ nr 107:1, kv. Borgen 30. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2375-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, A-M. 2005. S:t Michael 24. Visby, Gotlands kommun. Arkeologisk förundersökning. Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3820-04. (RAÄ dnr 321-2108-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1985, Kv. S:ta Maria 23, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2835-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2011. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning 1991, Visby, RAÄ nr 107:1, kv S:ta Gertrud 12. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2374-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1987 (1990) (Angående undersökningarna av kv Priorn 2 RAÄ dnr 3.4.2-3793-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1978 (angående undersökning vid Kv S:t Clemens 4. RAÄ dnr 3.4.2-2988-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1977 (Angående undersökning vid Kv. Skeppsbron 2. RAÄ dnr 3.4.2-2368-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., Örjestad, J., 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning åren 1985-86 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten S:t Olof 24, Gotlands kommun. RAGU. (RAÄ dnr 321-2954-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1980, 1981 (angående undersökning vid Städet 1, RAÄ dnr 3.4.2-3837-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Medeltidsstaden 71 Visby, Historisk bakgrund, arkeologiska dokumentationer (angående undersökning vid Städet 1, RAÄ dnr 3.4.2-3837-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1981 (Angående undersökning vid Kv. Specksrum 1. RAÄ dnr 3.4.2-609-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1985 i Visby, RAÄ-nr 107, kv Specksrum 10. Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2556-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1987, Visby, RAÄ nr 107:1, kv S:t Michael 5. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2971-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1979 & 1980 (Angående undersökning vid Kv. Munken 3. RAÄ dnr 3.4.2-2551-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning (fjärrvärme) år 1987-1993, Visby, RAÄ-nr 107:1, Brännerigränd, Hästgatan, Wallersplats, Mellangatan, Strandgatan m.fl., Gotland, R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1986 (angående undersökning vid Läroverket 1, RAÄ dnr 3.4.2-608-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P. och Örjestad, J., 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1984 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten Östermur 22, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2010. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt arkiv 1991 (angående undersökning vid Kv S:ta Gertrud. RAÄ dnr 3.4.2-2374-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1985, Stora Torget, Stg 1642, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2842-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • May, J. 2014. Rapportsammanställning. Arkeologisk dokumentation, Mellangatan, Hus 35, Funcks gränd, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland. RAGU (RAÄ dnr 3.4.2-1539-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D. 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1989 i Visby, RAÄ-nr 107, kv S:t Klemens 6. Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2553-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2011. Rapportsammanställning av byggnadsarkeologisk dokumentation och undersökning år 1981, Visby, RAÄ 107:1, Kv. Priorn 11, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2567-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kruthof, L. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1978-79 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Kaplanen 8, Gotland. RAGU. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-607-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D. 2012. Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med vattenavledningsarbeten på fastigheten S:t Klemens 5. Arkeologisk förundersökning. RAÄ-nr 107:1. Visby stad, Gotland. Länsstyrelse... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1974 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten Kruset 14, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2547-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1988 (Angående undersökning vid Kv. Valvet 3. RAÄ dnr 3.4.2-501-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1971 (angående undersökning med RAÄ dnr 3.4.2-498-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1975-76. Visby, RAÄ nr 107:1, kv Munken 1-2. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2976-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hoffman, O. 2012. Arkeologisk förundersökning. Medeltida stadslager på RAÄ 107, fastigheten Rådhuset 1, Visby, Region Gotland. Rapport Arendus 2012:3. (RAÄ dnr 3.4.2-867-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning år 1983, Österport/Österväg, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland. RAGU (RAÄ dnr 3.4.2-1557-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning, antikvarisk kontroll år 1987, Kv. S:ta Maria 23, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2840-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1981 (Angående undersökning vid Kv. Priorn 11. RAÄ dnr 3.4.2-2567-2012).
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 09-VST-164, Johan Mayer, år 1646.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1985 (angående undersökning vid Schweizergränd och Stettinergränd. RAÄ dnr 3.4.2-3791-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ rapport, Medeltidsstaden 71, 1988.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J. 2012. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1971-1973, Visby, RAÄ nr 107:1, Kv Priorn 4. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2982-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1977 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten Pomona 11, Gotlands kommun. RAGU. (RAÄ dnr 321-2959-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning 1987, Visby RAÄ nr 107:1, kv S:ta Katarina 4. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3783-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1983 (angående undersökning vid Kv Borgen 30. RAÄ dnr 3.4.2-2375-2013).
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2014. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning år 1984-85, Kv. S:ta Maria 23 (Domkyrkan), fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, RAGU, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-2839-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, J. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1989 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Hotellet 10 & 12, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2370-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1979-1980, Visby, RAÄ nr 107:1, kv Specksrum 2 (14). Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-490-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1980 (Angående undersökning vid Kv. Annexet 3. RAÄ dnr 3.4.2-606-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1976 (angående undersökning vid Säcken 7, RAÄ dnr 3.4.2-3832-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, A-M., 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Helgeandshuset 5, 6 och 7. Visby. Länsmuseet på Gotland. (RAÄ Dnr 321-2553-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1980-1981 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten S:ta Katarina 3, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-127-2012... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M., 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1977 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten S:ta Maria 22, Gotlands kommun. RAGU. Gotlands Museum 2011. (RAÄ dnr 321-128-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1971-1972, Visby RAÄ nr 107:1, kv Laboratorn 2. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3791-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1989, Visby RAÄ nr 107:1, kv Abborren 1. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2985-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1986, 1987 (angående undersökning vid Kv Triangeln 1 och 2 RAÄ dnr 3.4.2-491-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2011. Rapportsammanställning av arkeologisk förundersökning år 1984 i Visby, RAÄ-nr 107, kv Trafiken (f.d. stadsäga 1625). Gotlands kommun. RAGU. Gotlands museum 2011. (RAÄ dnr 321-2555-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Borhn & Westerlund, 1976. Sveriges kyrkor, Gotland (angående undersökning med RAÄ dnr 3.4.2-498-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1985, 1986-1987, 1987, Visby, RAÄ nr 107:1, kv Triangeln 1 och 2. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-491-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1980 (Angående undersökning vid Kv. Munken 3. RAÄ dnr 3.4.2-2551-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1977. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning vid Banken 1. RAÄ dnr 321-3418-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1969 (angående undersökning vid Kv S:t Mikael 8, 14, 16 och 17. RAÄ dnr 3.4.2-3797-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1994 (angående undersökning vid Kv S:ta Gertrud. RAÄ dnr 3.4.2-2374-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1984-1985, Visby socken, RAÄ nr 107:1, kv Kompaniet 5. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-1556-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elmshorn, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning vid 1978-1979, Visby RAÄ nr 107:1, kv S:t Clemens 4. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-2988-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman-Nydolf, G. 2010. Rapportsammanställning av antikvarisk kontroll år 1994, Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Banken 1, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-498-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andersson, G., 1979. Rapport angående arkeologisk undersökning i Kv. S:ta Getrud 6 i Visby. September - November 1977. RAGU.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Langhammer, D. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk för- och särskild undersökning år 1989 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Krämaren 3, Gotland, RAGU.Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-623-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. (Angående undersökning i gatan mellan kv Skolan/Svartbrodern samt Vinkeln 12. RAÄ dnr 321-2969-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se skannade dokument Inventeringsbokuppslag för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1989 (angående undersökning vid Kv Abborren 1 RAÄ dnr 3.4.2-2984-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Falck, Waldemar, 1969, 1971, 1973. Arkeologiska undersökningar vid S:t Görans betning och kyrkoruin. RAGU. (RAÄ dnr 2923/76, 413-2645-1998 (1971)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, Ann-Marie. 2011. Arkeologisk förundersökning. S:t Olofsgränd och Specksrum, RAÄ 107, Visby, Gotlands kommun och län. Gotlands museum. (Raä dnr: 321-198-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., Örjestad, J., 2010. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1986 i Visby, RAÄ-nr 107, fastigheten Böljan 4, Gotlands kommun. RAGU. (RAÄ dnr 321-2958-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Zerpe, L. 2015. Rapportsammanställning, arkeologisk delundersökning 1983, RAÄ-nr 107:1, Kv. Banken 1. RAGU, fornlämning RAÄ-nr Visby 107:1, Visby stad, Gotland (RAÄ dnr 3.4.2-1139-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt Arkiv 1986 (Angående undersökning vid Kv. Berget 23. RAÄ dnr 3.4.2-616-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige, nr 2 i ny följd. 1993 (Angående undersökning vid Kv. Krämaren 2 & 3. RAÄ dnr 3.4.2-623-2013 & RAÄ dnr 3.4.2-619-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2013. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1976-1978, Visby, RAÄ nr 107:1, kv Specksrum 1-2. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-489-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åkeson, P., 2010. Rapportsammanställning av arkeologiska undersökningar 1977-1986 i Visby, Gotlands kommun. RAGU. (RAÄ dnr 321-3418-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Örjestad, J. 2012. Rapportsammanställning av arkeologisk undersökning år 1986 i Visby, RAÄ-nr 107:1, Kv. Berget 23, Gotland, RAGU, Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-616-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1989 (angående undersökning vid S:ta Maria 12 och 13, RAÄ dnr 3.4.2-2845-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norderäng, J & Kristiansson, M. 2014. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1980-1988. Visby socken, RAÄ nr 60, kv St Hans 1 och 3. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3882-2014).
Event <context>
 • Belägen i Visby, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok