Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Jönköping, Småland, Jönköping
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ödeén, A. 2008. Skolgatan - inför planerad belysning, justering av brunnar samt plantering. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2008:61. (RAÄ dnr 321-3891-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, K. 2006. Fjärrvärme och fjärrkyla genom medeltidsstaden. Ledningsdragning för fjärrvärme och fjärrkyla genom kvarteren Gullvivan 13 och 17, kvarteren Guvernören 2 och 4, kvarteren Globen 7, B... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner, Nordström, S. & Jansson, K. 2018. Ett medeltida hus i kvarteret Gambrinus. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 50.1 inför planerad husbyggnation inom kvarteret Gambrinus nr 7, Sofia församlin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, K., 2014. Bredgränd. Arkeologisk förundersökning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2014:33. (RAÄ dnr 3.4.2-2615-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, L & Nilsson, S. 2008. Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 4 och 6. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings kommun, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2016. Kvarteret Högskolan 1. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ nr 50:1, medeltida stadslager, inom kvarteret Högskolan 1, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jön... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2012. Talavidsparken intill den ursprungliga Junebäcken. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ 50:1 inför VA-ledningar och fjärrvärme inom Talavidsparken, Väster 1:1 Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kvarteret Apeln 42. Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragning inom fornlämning 50, Kristine församling, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Ar... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A., Nordström, M. & Petterson, C. (red) 2014. Stormaktsstaden Jönköping 1614 och framåt. Arkeologisk skriftserie Jönköpings läns museum, JASS:3. Malmö
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1978, Riksantikvarieämbetets rapport 1981:2, s. 120 f.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-32-2003, Från Junakøpungs periferi till Jönköpings centrum, Arkeologisk undersökning av medeltida kulturlager och anläggningar inom Hinden 8, Jönköpings stad, Sofia socken i Jönköpings kom... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. & Pettersson, C. 2009. Den centrala periferin. Arkeologisk undersökning i kvarteret Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620-1790, RAÄ 50, Jönköpings stad. Jönköpings lä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Claesson, E. 2008. Kvarteret Harven. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Harven, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2012. Kabelgrävning i Vallgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll i Vallgatan, RAÄ 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, Linnéa. 2011. Kv Globen 5 och 6. Arkeologisk förundersökning med anledning av markarbeten inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad. Jönköpings kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeol... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, Kristina. 2006. Kv Juvelen. Arkeologisk undersökning med anledning av Stiftelsen Bostadshus i Jönköpings planerade nybyggnation inom kv Juvelen 4, fornlämning 50, Jönköpings stad. Sofia försa... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne & Pettersson, Claes. 2013. Vapensmedernas gårdar. Arkeologiska undersökningar vid Smedjegatan. Faktorismide, köpenskap och bebyggelse 1620-1950. Inför nybyggnation (bostäde... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2013. Kvarteret Almen 6. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, med anledning av om- och nybyggnation, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, Arkeo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, Linnéa & Franzén, Ådel V. 2012. JUNEBÄCKEN - ett vattendrag med skiftande öden. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad utbyggnad av VA-ledningar i Junegatan och Friaredalen, Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2013. Talavidparken och nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför VA-ledning och vägomläggning inom Talavidparken, Västra Storgatan och Järnvä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S., 2013. Titthål i Hovrättstorget. Arkeologisk efterundersökning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2013:47. (RAÄ dnr 3.4.2-79-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2002. Västerport - stadens port. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 50, inför omformning av Hamnparken, Sofia församling i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne. 2009. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Dovhjorten. Inför nybyggnation inom RAÄ 50, stadsdelen Öster, Jönköpings stad. Jönköpings läns museum. Rapport 2009:20. (RAÄ d... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2016. Fjärrkyla i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför fjärrkylaledning i Skolgatan, mellan Kyrkogatan och Vallgatan, Jönköpings stad och k... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A.-M., 2007 Borgmästargränd. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsgrävning för fjärrvärme, Kristine församling, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, Arkeologis... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2013. Nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1, inför nya Järnvägsgatan och parkeringsplatser intill järnvägsstationen, Jönköpings stad och kommun, Jönköp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2012. Schaktkontroll i Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 50 inför fjärrvärmegrävning i Slottsgatan, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Rapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne. 2011. Källare i utkanten av det medeltida Jönköping. Arkeologisk för- och slutundersökning i form av schaktningsövervakning mellan Skolgatan och Västra Storgatan på Väster... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne. 2014. Kvarteret Apoteket 1 och 5. Arkeologisk undersökning 1978 inför nybyggnation inom fornlämning 50, Jönköpings stad och kommun. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rap... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2013. Museigatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av del inom RAÄ 50, inför planerad omgestaltning av Museigatan i Jönköpings stad, Jönköpings kommun. Jö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne. 2012. Änkehusgatan/ Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför fjärrvärmeledning längs Änkehusgatan, mellan Slottsgatan och Odengata... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jönköpings stads historia del I-III 1963 - 71.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, C. 2014. Kvarteret Bägaren 2 och 3. Arkeologisk förundersökning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2014:6. (RAÄ dnr 3.4.2-1073-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2007. Smedjegatan 22. Arkeologisk förundersökning. Sänkning av golv inom fastigheten Arkadien 1, Jönköpings stad, fornlämning 50. Kristine församling i Jönköpings kommun, Jönköp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2011. Väster 1:1, Västra Torget - Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ 50:1 inför planerad sopbehållare inom Väster 1:1, Jönköpings stad och kommun, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, L. 2008. Kvarteret Hästen 3. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ 50, Jönköpings stad och kommun. Sofia församling i Jönköpings stad. Jönköpings läns museum, ark... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, S. (Red), 2008. Kvarteret Aspen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Aspen. Kristina församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings kommun, Jönköpings län. Jön... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordström Haltiner, S. 2005: Antikvarisk kontroll Gamla rådhuset. Kulturlager påträffat vid ledningsdragning för el, fornlämning 50. Kristine församling, Jönköping stad och kommun, Jönköping län. Jönk... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindgren, J-G. 2009. Arkeologisk undersökning. Kvarteret Göta. Arkeologisk undersökning inför uppförandet av statliga verksbyggnader inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137. Sofia försa... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2012. Rådhuset/Smedjegatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning längs med Smedjegatan fram till Rådhuset, Jönköpings stad och kommun, Jönk... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ödeén, A. 2008. Verkstadsgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning med anledning av nedläggning av fjärrkylaledning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2008:71. (RAÄ dnr ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, L & Nilsson, S. 2008. Kvarteret Graniten. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Graniten nr 8, 10 och 15. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2012. Schaktkontroll i Vallgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ 50 och 137, Vallgatan, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arke... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordström Haltiner, S. 2009. Fjärrkyla på Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning för fjärrkyla på Lantmätargränd och Smedjegatan, fornlämning 50, Jönköpings stad. Kristina församling i Jönköpings... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2006. Filmstaden, två arkeologiska förundersökningar inför uppbyggnaden av Jönköpings nya Filmstad. Sofia församling i Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arke... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2015. Götaland 6, Per Brahegymnasiets bakgård. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Jönköpings slott, RAÄ 137:1 och stadslager RAÄ 50:1 inom fastighete... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-talen. Stadsprivilegier 1283 V delen. Ö delen från 1612.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kloo Andersson, Anna. 2009. Arkeologisk förundersökning. Vallgraven vid Rådhuset. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid Rådhuset. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kv Citadellet 7, stg 96 och 98. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:65. (Raä dnr: 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. & Pettersson, C. 2009. Arkeologisk förundersökning. Att öppna arkivet, inför planerad byggnation av ABM-hus inom del av kvarteret Diplomaten, Jönköpings stad, fornlämning RAÄ 50. Kristin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Hamnparken/Rådhusparken. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:69. (Raä dnr: 321-2311-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Red. Nilsson, S. 2008. Kvarteret Bofinken. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvartert Bofinken, Kristine församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings läns museum... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, S. 2008. Skolgatan och Västgötagatan. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk schaktkontroll inom området för medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, RAÄ 50, Jönköpings stad, Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ödeén, A. 2007. Kvarteret Gåvan. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll i samband med planerad utbyggnad av polishuset i Kv Gåvan. Jönköpings stad, Ljungarums socken i Jönköpings kommun och län. J... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, L. & Kloo Andersson, A., 2014. Arkeologisk schaktkontroll inom område för det medeltida Jönköping. Arkeologisk förundersökning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2014:60. (RAÄ dn... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2016. Smeder vid Munksjöns strand. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ-nr Jönköping 50:1, Jönköpings stad, inför nybyggnation inom fastigheten Almen 6, Jönköpings stad och ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, Kristina. 2006. Arkeologisk förundersökning. Arkeologi på slottet. Inför planerad byggnation intill Landstatshuset, kv Guvernören 1 och kv Götaland 5, fornlämning 50, Jönköpings stad. Sofia f... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2005. Arkeologisk förundersökning. Gjuterigatan och Kyrkogatan, schaktkontroll inför fjärrvärmedragning. Sofia församling, Ljungarums socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Jö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2015: Sofiakyrkans park. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ-nr 51:1 Sofia kyrka, inför VA-ledning inom fastighet Helgedomen 1, Jönköpings st... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2013. Under Chinabiografen. Arkeologisk för- och slutundersökning inför nybyggnation i kvarteret Abborren 6, inom RAÄ fornlämning nr 50, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings l... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, K. 2016. Ledningsdragning för V/A inom hospitalsområdet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför anläggande av ny V/A- ledning inom område för Jönköpings gamla hospita... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2015. Trädplantering i Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ nr Jönköping 50:1, stadslager och 137:1, Jönköpings slott, i Rådhusparken... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2011. Kajkant vid Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning inom Södra strandgatan/Lantmätargränd. Jönköpings stad och kommun, Jönköpings... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2008. Rättscentrum. Inför nybyggnation inom kvartert Guvernören, fornlämning 50, Jönköpings stad. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2008:63. (RAÄ dnr 321-3892-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, L., 2014. Medeltida kulturlager i Nygatan. Arkeologisk förundersökning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2014:17. (RAÄ dnr 3.4.2-2477-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-2830-2000, rapport arkeologisk förundersökning, Barnarpsgatan - schaktning för telekabel inom fornlämning 50, Ljungarums socken i Jönköpings stad, Jönköpings läns museum, arkeologisk rappo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, S. och Kallerskog, L. 2008. Kvarteret Höken 4. Arkeologisk förundersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, kvartert Höken 4, Sofia församling, Jönköpings stad,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kv Abborren 2. Rapport över arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:61. (Raä dnr: 321-231... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Riksantikvarie- ämbetet - Statens historiska museums rapport och där anfördlitt:r och kartor.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A.; Nordman, A-M. & Pettersson, C. 1995. Kvarteret Apeln 37. Arkeologisk undersökning av ett stadskvarter inom fornlämning 50, Jönköpings stad i Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Ark... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. Rådhusparken. Arkeologisk förundersökning. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsdragning för nya belysningsstolpar. Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jönköpings län... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Heimdahl, J. & Vestbö Franzén, Å. 2009. Tyska madens gröna rum. Specialstudier till den arkeologiska undersökningen i kvarteret Diplomaten, RAÄ 50, Jönköpings stad. Jönköpings läns museum. Arkeologisk... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, S. 2008. Kvarteret Biet. Arkeologisk undersökning inom område med kulturlager och bebyggelselämningar från 1600-1700-tal, kvarteret Biet, Kristine församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpi... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, Linnéa. 2011. Kv Guvernören 2. Arkeologisk förundersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad. Jönköpings kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeolo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-2827-2000, rapport arkeologisk förundersökning, Spår av vagnar och vikingar - inför planerad husbyggnation inom kv Hymnen 1 (f.d. kv Höken), Ljungarums socken i Jönköpings stad, Jönköpings... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2007. Hamnplan. Arkeologisk förundersökning. Inför ny bussgata och omdaning av Hamnplansstråket, fornlämning 50, Jönköpings stad. Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Nygatan. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:70. (Raä dnr: 321-2316-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner, Nordström, S. 2017. Vattenpost på Hovrättstorget. Arkelogisk undersökning i form av schaktövervakning på Hovrättstorget, inom del av RAÄ-nr 50:1. Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, K., 2003. Rapport. Hammaren och skäran. Arkeologisk undersökning av medeltida bebyggelse inom Hammaren 2, Jönköpings stad. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 1999:9. ATA Dnr 321-1539... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-4766-2004, rapport arkeologisk förundersökning, Schaktkontroll vid Sofiakyrkan - i samband med nedgrävning av optokabel, fornlämningsområde 50, Ljungarums socken i Jönköpings kommun, Jönkö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, S. (Red), 2008. Kvarteret Jeriko. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Jeriko. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings kommun, Jönköp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2007. Fjärrvärme. Arkeologisk förundersökning. Undersökningar inom Vattengränd och Lantmätargränd, Jönköpings stad, fornlämning 50, inför fjärrvärmeledning. Kristine församling ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2005. Sofiakyrkans park. Arkeologisk förundersökning. Schaktkontroll i samband med ledningsgrävning inom fornlämning 50. Sofia församling, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2014: Schaktningar längs Oxtorgsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför fjärrkylaledningar längs Oxtorgsgatan mellan Trädgårdsgatan och Barnarpsgatan, J... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2012. Jönköpings slott, delar av Förborgen. Arkeologisk förundersökning av inom del av Jönköping RAÄ 137 inför omgestaltning av Hamnparken med dagvattenledningar, dagvattenbrunn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, Kristina. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Äldre bebyggelse vid Stora hotellet - inför anläggandet av en fontän på Hamnplan i centrala Jönköping. Jönköpings läns museum. Arkeologis... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kv Abisko 2, 9 och 15. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:63. (Raä dnr: 321-2313-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2014. Fjärrkyla i Västgötagatan, Skolgatan och Brunnsgatan. Rapport över arkeologisk för- och slutundersökning inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida kulturlager inför fjärrkylaledn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kv Graniten. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:67. (Raä dnr: 321-2301-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2009. Arkeologisk förundersökning. Mur inom Jönköpings slott. Schaktningar inför fjärrvärmeledning i Hamnparken, RAÄ 50, Jönköpings stad. Sofia församling i Jönköpings kommun, J... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2002. Träkistor inom kvarteret Arkadien. Arkeologisk förundersökning av stadslager RAÄ 50 inför återuppbyggnad efter brand inom Kristine församling, Jönköpings stad i Jönköpings... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordström Haltiner, S., 2003. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Vattugränd - schaktningar för fjärrvärmeledningar inom fornlämning 50, Jönköpings stad. Jönköpings läns museum. Arkeologisk slutredo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Areslätt, T. & Lindgren, J. G. 2012. Kvarteret Abisko 17. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 50, Jönköpings stad i Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2011:23. (Raä dnr: 321-273... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2007. Hoppets torg. Arkeologisk förundersökning. Antikvarisk schaktkontroll i samband med fjärrvärmedragning. Kristine församling i Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museu... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S., 2014. Dagvatten i Hamngatan. Arkeologisk förundersökning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2014:59. (RAÄ dnr 3.4.2-4284-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2010. Kvarteret Agnet 1 - Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fornlämning RAÄ 50:1, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, Arkeologi... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, L. 2009. Schaktning för fjärrvärme, RAÄ 50, Jönköpings stad. Arkeologisk förundersökning i kvarteret Jästen, Västra Storgatan och Hospitaltomten. Sofia församling i Jönköpings kommun, Jönk... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2005. Arkeologisk förundersökning. Schaktkontroll i Barnarpsgatan - inför fjärrvärmedragning inom RAÄ 50. Jönköpings stad, Sofia församling, Jönköpings län. Jönköpings läns museum.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C.; Carlsson, K. & Rosén, Ch. 2012. Nio tomter i Jönköping. Småland, Jönköpings stad, kvarteret Dovhjorten (Druvan), RAÄ 50. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet UV Rapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2012. P-plats Diplomaten. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2011:12. (Raä dnr: 321-1165-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne. 2005. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Arkadien 3 - inför återbyggnation efter brand, inom fornlämning 50, Jönköpings stad. Ljungarums socken i Jönköpings kommun, Jö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, K. 2006. KV Jordgubben. Arkeologisk undersökning med anledning av Sveriges riksbanks nybyggnation inom kv Jordgubben 1, fornlämning 50, Jönköpings stad. Sofia församling i Jönköpings stad och... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:71. (Raä dnr: 321-2287-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S., 2000. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Resecentrum - bebyggelselämningar inom fornlämning 50, Jönköpings stad. RAÄ Dnr 321-1544-2003.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne. 2011. Sofiaparken, Sofia kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning för ny belysning inom Sofiaparken, inom del av... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åstrand, J. 2013. Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal. Sofi... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennerberg, R. 2009. Kvarteret Bikten. Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings sta... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2008. Fjärrkyla i gatan. Inför fjärrvärme inom fornlämning 50, Slottsgatan, Södra Strandgatan och Munksjöleden, Jönköpings stad. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2007... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, S. 2008. Kvarteret Hästen. Arkeologisk förundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Hästen nr 3. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings kommun, Jönköpings län. Jön... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2016. Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering i Hamnparken och Rådhusparken, inom RAÄ nr 50:1 och 13... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2016. Fjärrvärme i Vallgatan mfl Arkeologisk undersökning, i form av schaktningsövervakning, inför anläggandet av fjärrvärmeledningar inom område för stadslager och slott, RAÄ-n... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kallerskog, Linnéa. 2016. Medeltidsstadens och slottets lämningar i Kyrkogatan Arkeologisk förundersökning av stadslager, kyrkogård och slottslämningar, fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 och 137:1, inför... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se skannade dokument Inventeringsuppslag för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, D. 1991 (reviderad utgåva 2014). Slottskapellet i Jönköping och dess föregångare. Arkeologisk undersökning av Erik Dahlbergs kapellbyggnad för Jönköpings Slotts- och Artelleriförsamling. J... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kvarteret Härolden. Arkeologisk förundersökning, Sofia församling, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, Kulturmiljöavdelningen, arkeologi, arkeologisk rapport 2002:6. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne. 2012. Fjärrkyla i Västgötagatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad inför fjärrkylaledningar i del av Västgötagatan, Sofia församling i Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2009. Arkeologisk schaktkontroll. Kristine kyrka. Schaktningar inför ny entré och fasadbelysning, RAÄ 50, Jönköpings stad. Kristine församling i Jönköpings kommun, Jönköpings lä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S., 2014. VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden. Arkeologisk förundersökning 2014. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2014:35. (RAÄ dnr 3.4.2-4255-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2015. Kvarteret Domherren 23. Arkeologisk förundersökning av fastigheten kvarteret Domherren 23, inom del av RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför ny detaljplan, Jönköpings stad o... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Varenius, B. 2008. Lundströms plats. Arkeologisk undersökning inom området med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50, Jönköpings ko... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson,Bo E.: Bebyggelse i Jönköping 1612 - 1870. Smål. Kulturbilder 1984.C:\D-län\JÖNK1.DOC
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, C. Ödeén, A. 2016. Gata genom sekler. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/ Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 - Jönköpings äldre stadsområde, inför ior... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, Ann-Marie. 2012. 1600-talets borgargårdar i Jönköping. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 50, kvarteret Ankaret 8 och 9, Kristine församling, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns m... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stibéus, M. & Lorentzon, M. 2010. Lämningar inom förborgen till Jönköpings slott. Arkeologisk undersökning inför ombyggnad av café inom RAÄ 50, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jönköpings l... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S., 2013. Kvarteret Apeln 29. Arkeologisk undersökning. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2013:41. (RAÄ dnr 3.4.2-1837-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2016. Nya VA-ledningar i Skolgatan och Vallgatan. Arkeologisk undersökning form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1, stadslager och slott,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2012. Kanalgatan och Rökerigränd. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad, inför ny vägbeläggning i delar av Kanalgatan och Rökerigränd, Kristine församling ... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 7E1a (FMR registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A.-M., 2007 Borgmästargränd. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsgrävning för fjärrkyla, Sofia församling, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, Arkeologisk ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, Kristina. 2006. Kv Blixten. Arkeologisk förundersökning i samband med nybyggnation inom kv Blixten, fornlämning 50, Jönköpings stad. Kristina församling i Jönköpings stad och kommun, Jönköpin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kv Citadellet 3-6, stg 101-102 samt 578. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:64. (Raä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, Kristina. 2014. Kvarteret Gruvan - en nyckel till medeltidsstaden. Arkeologisk undersökning av RAÄ Jönköping nr 50:1 inför planerad husbyggnation inom kvarteret Gruvan 1, 3, 4 och 6, Sofia fö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2009. Arkeologisk förundersökning. Vallgrav till Jönköpings slott. Inför tillbyggnation inom kvarteret Globen 7, RAÄ 50, Jönköpings stad. Sofia församling i Jönköpings kommun, J... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2007. Kvarteret Guvenören. Arkeologisk förundersökning. Inför transformatorstation intill polishuset, fornlämning 50, Jönköpings stad. Jönköpings läns museum, arkeologisk rappor... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2009. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Järnbäraren 1. Förundersökning i samband med markundersökning inom RAÄ 50, Jönköpings stad. Sofia församling i Jönköpings kommun, Jö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stibéus, M. 2008. Arkeologisk undersökning. Tyska Maden i 1600-talets Jönköping. Tre undersökningar i kvarteret Dolken och kvarteret Droskan, RAÄ 50. Kristine församling i Jönköpings stad, Jönköpings ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2015. Vedtorget Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ Jönköping nr 50:1, inför ny belysning inom Vedtorget, fastigheten Öster 1:1, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2011. Kvarteret Globen 5 och 6. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50, Jönköpings medeltida stad, kvarteret Globen 5 och 6, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, S. och Kallerskog, L. 2008. Kvarteret Gripen, Arkeologisk undersökning med anledning av nybygnation i kvartert Gripen nr 1, 2, 4 och 6, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings l... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, S. 2012. Ny järnvägsgata och rondell i tändsticksområdet. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Röjder, I. 2014. Slottsgatan vid museet. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ-nr 50:1, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2014:55. (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kv Abisko samt Bredgränd. Arkeologisk undersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:62. (Raä dnr: 321-2286-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Haltiner Nordström, Susanne & Jansson, Kristina. 2015. Fjärrvärme i Jönköpings stad. Arkeologiska undersökningar och antikvariska schaktkontroller 1982-1987 inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför va... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stibéus, M. & Tagesson, G. 2008. Bebyggelse och kulturlager från 1600-tal fram till idag vid Norra Munksjöstranden. RAÄ 50, Kv Ansvaret 5 och 6, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Arkeologisk... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Varenius, B. 2012. Kvarteret Druvan/Dromedaren 4-9. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 50, område med kulturlager och bebyggelselämningar från 1600-1700-tal, kvarteret Druvan/Dromedaren 4-9, Kristine f... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Hamnparken/Parkgatan. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:68. (Raä dnr: 321-2314-2011... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stibéus, M. 2012. Från vassbevuxen strandkant till handelsgårdar, Tre gårdar från 1600- och 1700-talen vid Munksjön, Småland, Jönköpings stad och kommun, kv Ansvaret 5 och 6, RAÄ 50. Arkeologisk under... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Areslätt, T.: Jönköping. Medeltidsstaden 58, 1984.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, C. 2010. Jönköpings slott. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom området för slottslämning, del av RAÄ nr 50, vid Västra Kajen, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings l... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, K. 2006: Arkeologisk dokumentation. Smedjegatan 40. Arkeologisk dokumentation med anledning av markarbeten i fastigheten Smedjegatan 40 i kv. Apeln, fornlämning 50, Jönköpings stad. Kristine ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordman, A-M. 2010. Kv Almen 6. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2010:66. (Raä dnr: 321-2317-2011)
Terräng <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Jönköping, Jönköping, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok