Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Södermanland, Nyköping, Södermanland, Nyköping
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. & Gustafsson, P., 2012. Kvarteret Skutskepparen. Fornlämning Nyköping 231:1, Skutskepparen 46, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2012:5. (RAÄ dnr 321-1666-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2016. Borgmästaren i Nyköping. Spår av bebyggelse från medeltid och nyare tid. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Nyköping 231:1, Borgmästaren 2, Nyköpings stad och kommun, Södermanl... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2007. Provborrning med skruvborr i kvarteret slottsvakten 2 och 3, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkivrapport. (RAÄ dnr 321-3963-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2005. Slutfört arkeologiskt fältarbete i Nyköping 231:1, Slottsgatan, kv Borgaren, Nikolai socken, Nyköpings stad, Södermanlands län, Sörmlands museum (RAÄ dnr 321-3201-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2009. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231:1 (stadslager), inför grävning av bergvärmeledning inom fastigheten Folkungabron 3-4, Nyköpings stad och kommun, Söderma... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M., 2011. Hellmanska gården. Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager), Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Rapporter från Arkeologikonsult 20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2011. Förenklad rapport rörande fornlämning, Nyköping 231:1, Borgarberget, del av Väster 1:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmland... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • Karta öfver Nyköping (år 1888)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2008. Rapportsammanställning, undersökning i kv Rådhuset, RAÄ 231, år 1963-64. (RAÄ dnr 321-2790-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, E. 2015. Schaktningsövervakning utmed Östra Storgatan i Nyköping. Förundersökning i form av schaktningsövervakning inom del av fornlämning Nyköping 231:1, Östra Storgatan, sträckan Skjutsareg... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2012. Förenklad rapport över arkeologisk förundersökning rörande fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Slottsvakten 1, 2, 3 & Väster 1:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun i Södermanl... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T., 2011. Förenklad rapport rörande del av fornlämning, Nyköping 231:1 (stadslager), Hotellet 25 och Järnhandlaren 1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förund... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T., 2011. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Skutskepparen. Medeltid & Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Fastigheten Skutskepparen 46, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlan... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2015. Förenklad rapport rörande fornlämning Nyköping 231:1 (stadslager), Slottsgatan, Väster 1:1, kvarteret Åkroken, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förunders... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2011. Förenklad rapport rörande fornlämning, Nyköping 231:1, Östra Trädgårdsgatan - Behmbrogatan, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hermelin, O.: Undersökning invid Franciskanerklostret i kvartet Flickskolan 2. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2000:15. (RAÄ dnr 321-37-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T., 2011. Tovastugan. Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Nyköpingshus 1 & Väster 1:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B. 2013. Hospitalgatan. Medeltid & Nyare tid. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Nyköping 231:1, Hospitalgatan, Nyköpings stad & kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum. Rapport ... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 9H2d, 9H2e, 9H3d, 9H3e (FMR:s registerkartor)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nyköping, Medeltidsstaden 13, RAÄ och SHMM Rapport 1979.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning, Nyköping 231:1, Bruksgränd 2, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkivrappo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B. 2006. Nyköpingshus. Medeltid och nyare tid. Forskningsundersökning. Nyköping 64:1 och 231:1, Nyköpingshus, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkeolo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkivrapport 5278/64, 5471/67, 2365/70.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norberg, L., 2010. Kanonrondellen. Fornlämning 231:1, Nyköpingshus 1, Nyköpings socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 201... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning, Nyköping 231:1, Rådhuset 6, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkivrapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norberg, L., 2011. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231:1 (stadslager), fastigheten Väster 1:1, Nyköpings stad och kommun, Södermanlands län. Sörmlands museums arkivrapport. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2006. Arkeologisk förundersökning i Västra Trädgårdsgatan 6, Nyköpings stad och kommun, Södermanlands län. Södermanlands museum, arkivrapport. (RAÄ dnr 321-3309-2006 (RAÄ dnr 321-2232-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Verkstaden, Mejeriet & Nyköpingsbruk. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2012:09. (RAÄ dnr 3.4.2-4007-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Residenset 8, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2009. Borgmästaren. Fornlämning 231:1, Borgmästaren 2, Allhelgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norberg, L., 2010. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231:1 (stadslager), inför schaktning av trädgrop inom fastigheten Läroverket 16, Nyköpings stad och kommun, Södermanlands län. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning av stenläggning och kulturlager från nyare tid, inom fornlämning Nyköping 231:1, fastigheterna Garvaren 1 & 8, Nikolai socke... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P. 2013. Mellan staden & borgen. Medeltid. Särskild undersökning. Fornlämning Nyköping 231:1, Slottsvakten 1, Nikolai socken, Nyköpings stad & kommun, Södermanlands län- Arkeologiska medde... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2015. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning, inom fastigheten Riksbanken 6 och St Annegatan, fornlämning Nyköping 231:1, Nyköpings stad & kommun, Södermanlands län. Sör... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beronius Jörpeland, L. & Nordström, A., 2006. Städernas kulturlager - värdering av ett hotat källmaterial. Exemplet Strängnäs och Nyiköping. Värdering av urbana kulturlager. RAÄ UV Mitt Rapport 2006:2... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2005. Arkeologisk förundersökning i Västra Storgatan, RAÄ 231, Nyköpings stadsområde, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Sörmlands museum, 2005 (RAÄ dnr 321-2016-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordström, K & Lindeblad, K. Båthus, stadsgårdar och stadsliv i Nyköping 650-1700. Arkeologisk undersökning, Nyköpings stad och kommun, Åkroken 3 och 4. Arkeologerna, rapport 2016:77. (RAÄ dnr 3.4.2-7... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2011. Förenklad rapport rörande fornlämning, Nyköping 231:1, fastighet Nikolai 10, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning i form av schaktöver... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindwall, L., 2015. Östra Storgatan i Nyköping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Arkeologikonsult, PM med redogörelse av resultat. (RAÄ dnr 3.4.2-845-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B.: Stadsarkeologiskt register. Förstudie. Medeltid - nyare tid. RAÄ 231, Nicolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2004:05. (RAÄ dnr ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Åkroken Väster. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2014:11. (RAÄ dnr 3.4.2-2864-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson Gillbrand, P. 2018. Fornlämning 231:1, Väster 1:1, Västra Trädgårdsgatan, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Sörmlands arkeolgi AB. Rapport 2018:05. (RA... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2017. Medeltida kulturlager och lämningar i Slottsgatan och Västra Kvarngatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Slottsgatan mellan Stallbacksgränd och Västra Kv... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2017. En kavelbro från senare hälften av 1500-talet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom kvarteret Stallbacken 14 och 15 i Nyköpings socken och kommun, Söderman... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hermelin, O.: Kvarteret Allhelgona 19. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2002:06. (RAÄ dnr 321-525-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2006. Hamnbron. Nyare tid. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 231, Stadsäga 1:18, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum Arkeologiska meddelanden 2006:05. ... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Stadslager, ca 1150x1000 m (N-S), medeltida och yngre, i stadscentrum. Det nu skyddade området är ungefärligt angivet på fotokonceptkartorna. I övrigt hänvisas till RAÄ och SHMM Rapport 1979, Nyköping... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson Gillbrand, P. 2016. Arkivrapport. Fornlämning 231:1, Nikolaus 7, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands arkeolo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2009. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231:1 (stadslager), inför grävning för dagvattenledning inom fastigheten Nyköpingshus 1, Nyköpings stad och kommun, Söderman... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Kvarteret Brovakten. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2012:10. (RAÄ dnr 3.4.2-118-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, S. 2016. Strandskoningen utmed Nyköpingsån inom kvarteret Åkroken. En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i fornlämning Nyköping 231:1 inom fastigheten Väster 1:1 i N... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2008. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231, stadslager inom fastigheten Öster 1:1, Östra torget, Helgona socken, Nyköping stad, Nyköpings kommun, Södermanlands län... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2011. Förenklad rapport över arkeologisk förundersökning rörande fornlämning, Nyköping 231:1, Nikolai 10, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökni... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson Gillband, P., Norberg, L. 2017. Hotellet. Fornlämning Nyköping 231:1, Hotellet 26, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. Sörmlands Arkeologi ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J., 2014. Arkeologi längs Storgatan, från Stortorget till Stockholmsvägen. Arkeologisk förundersökning. Rapporter från Arkeologikonsult 2014:2742. (RAÄ dnr 3.4.2-752-2015).
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2008. Arkeologisk förundersökning i kvarteret S:t Nikolaus, Nyköpings stad. Nyköping 231:1, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkivrapport. (RAÄ dnr 321-799-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Åkroken & Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2014:07. (RAÄ dnr 3.4.2-2847-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2014. Förenklad rapport rörande fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Väster 1:1, inom kvarteret Åkroken, Nikolai socken, Nyköpings stad och kommun, Södermanlands län. Arkeologisk fö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2005. Arkeologisk undersökning i Kvarteret Öster 1:1, Nyköpings stad och kommun, Södermanlands län, Sörmlands museums pm (RAÄ dnr 321-4336-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2008. Etapp 1 av arkeologisk förundersökning (provborrning med skruvborr) i fornlämning Nyköping 231, stadslager inom kvarteret Slottsvakten 1-2 och Väster 1:1. Sörmlands museum, Arkiv... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, K. & Wickman, B.: Sö, Nyköping, Kv Stallbacken 7-11, RAÄ 231. Riksantikvarieämbetet, Rapportsammanställning 2005-04-12. (RAÄ dnr 321-1447-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2005. Arkeologisk förundersökning vid Alla Helgona kyrka, Nyköpings stad och kommun, Södermanlands län, Sörmlands museums pm (RAÄ dnr 321-4039-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runér, J., 2010. Kv. Gripen 23. RAÄ 231:1, Nyköpings socken, Södermanland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Rapporter från Arkeologikonsult 2010:2446. (RAÄ dnr 321-734-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, K. & Wickman, B.: Sö, Nyköping, Folkungabron & Borgmästaren. Riksantikvarieämbetet, Rapportsammanställning 2005-04-21. (RAÄ dnr 321-1722-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norberg, L., 2010. Spelgården. Fornlämning 231:1, Väster 1:1, Nyköpings socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2010:5. (RA... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berg, P., 2015. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning 231:1 (stadslager), Kungsgatan, Slottsgatan, Stallbacksgränd och Östra Trädgårdgatan, Nyköpings socken och kommun... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson Gillbrand, P. 2016. Arkivrapport. Fornlämning 231:1, Flickskolan 7 & 12, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmalnds A... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2013. Folkungavägen. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2013:04. (RAÄ dnr 3.4.2-2063-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norberg, L. Polisen. Fornlämning Nyköping 231:1, Polisen 1, 2 & 3, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands Arkeologi AB. Rapp... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2005. Gamla Residenset - Medeltid och Nyare tid. Sörmlands museum arkeologiska meddelanden 2005:05. (RAÄ dnr 321-2733-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beronius Jörpeland, L., 2010. Medeltida kulturlager vid åbrinken. Södermanland, Nyköpings socken, Kvarteret Åkroken 4, RAÄ 231. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Mitt rapport 2010:35. (RAÄ dnr 321-8... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange J. 2017. Kvarteret Verkstaden Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ nr 231:1, fastigheten Verkstaden 5 och 6, Nyköping socken och kommun, Södermanland, Södermanland... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2015. Tillägg angående förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning Nyköping 231:1, Slottsgatan, kvarteret Åkroken, fastigheten Väster 1:1, Nyköpings s... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norberg, L., 2012. Slottsvakten. Fornlämning Nyköping 231:1, Slottsvakten 1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelande... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nyköping 231:1 (Kulturlager inom stadsområde). Arkeologikonsult. Rapport 2017:3029. (RAÄ dnr. 3.4.2-4989-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norberg, L. 2016. Fornlämning 231:1, Bryggaren 7, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands arkeologi AB. Rapport 2016:13. (RAÄ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, P. & Pettersson, B. 2009. Kvarteret Åkroken. Medeltid & Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Åkroken 3, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. ... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Nyköping, Nyköping, Södermanland, Södermanland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok