Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Vadstena, Östergötland, Vadstena
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2015. Arkeologisk förundersökning. Från strandäng till torg. RAÄ 21. Slottsgatan och Rådhustorget. Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum, rapport 2015:16. (RAÄ dnr 3.4.2-2742-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E., 2015. Vikingatida brödvete vid palatset. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2015:12. (RAÄ dnr 3.4.2-82-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2017. Bland elkablar och äppelträd. RAÄ 21:1 kv Åkermannen 24, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum. Rapport 2017:11. (RAÄ dnr. 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hasselmo, M., 1982. Vadstena (RAÄ Rapport "Medeltidsstaden 36")
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. Fjärrvärmeschakt längs tomtgräns inom kv Handelsmannen. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 21, kv Handeelsmannen 2, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E., 2014. Fjärrvärme till Stora och Lilla Läkarvillan samt Portstugan. Arkeologiska förundersökningar. Östergötlands museum, Rapport 2014:20. (RAÄ dnr 3.4.2-1047-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Nya lyktstolpar och ledningar vid klosterkyrkan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:70. (RAÄ dnr 3.4.2-4281-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2012. Ny dränering och elledning vid Folkhögskolan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:19. (RAÄ dnr 3.4.2-1976-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, Ann-Charlott, 2009. Arkeologisk förundersökning. Akut vattenläcka i Bakgatan. RAÄ 21. Bakgatan/kv Knapen 6, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2009:1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stibéus, Magnus. 2014. Riksantikvarieämbetet, UV öst. Schaktning för uppställningsyta för avfallskärl vid Munkklostret, Östergötland, Vadstena kommun, Vadstena stad, Munkklostret, RAÄ 17 (RAÄ dnr. 3.4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2010. Arkeologisk förundersökning. Schaktning för VA- och dagvatten i Gräsgatan, Vadstena. RAÄ 5, Gräsgatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rappor... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Emma, 2008. Arkeologisk förundersökning. Kv Båtsmannen 19. RAÄ 21. Vadstena stad och kommun. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2008:21. (RAÄ dnr 321-386-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lundberg, A., 2007. Kv Knapen 6. Ledningsdragning för värmekulvert. RAÄ 21. Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2007:4. Arkeologisk förundersökning/antikvari... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sjöquist, M. 2015. Arkeologi kring Rödtornet. Den romanska och den gotiska kyrkan S:t Per. RAÄ 20:1 och 21:1, Rödtornet, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologiska förundersökningar och... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2012. Kungsgårdstid och klostertid i kv Munken. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 21, kv Munken 10, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2012:48. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, Ann-Charlott, 2006. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Fuktskadad grund på Gamla teatern. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2006:87. (RAÄ dnr 321-4725-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2009. Arkeologisk förundersökning. Vattenläcka vid Vadstena stadsmuseum. RAÄ 5 och 21, kv Slottsfogden 9, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 200... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2017. Mellan Paviljongen och Trefaldighetsgården, schaktning för ny VA-ledning. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 21:1, Kv Maria, Vadstena stad och kommun, Öst... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Nya mätarskåp inom Vadstena stad. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:46. (RAÄ dnr 3.4.2-3420-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2009. Arkeologisk förundersökning. Myntbacken. RAÄ 21, Myntbacken, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län.Östergötlands länsmuseum. Rapport 2009:84. (RAÄ dnr 321-679-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, Marie. 2012. Rullstolsramp i kv Handelsmannen. RAÄ 21, kv Handelsmannen 1, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2012:54. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindeberg, M. 2013. Kvarteret Munken 10 - Kulturlager och lämningar från medeltid till 1700-talet. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 21 inom kvarteret Munken 10, Vadstena stad och kommun, Östergötlan... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R., 2000. Rapport. Stadsgårdar i den senmedeltida stadsdelen Sanden, Vadstena, RAÄ Rapport 2000:26
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2012. Nya träd i kv Asylen, RAÄ 21, kv Asylen 10, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum. Rapport 2012:46. (RAÄ dnr. 3.5.5-3238- 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, Mats, 2008. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktning för bergvärme i kv Skulptören 17. Kv Skulptören. Vadstena stad och kommun. Östergötlands län. Östergötland... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2012. En mur under golvet. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 21. Klostergatan 5. Kv Munkträdgården 1. Vadstena stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2012:45 (RAÄ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R. 2006. Arkeologisk slutundersökning. Stadsgårdar från 1500-tal Kv Prelaten i Vadstena. Vadstena stad och kommun, Östergötland. Dnr 422-3105-1999. Riksantikvarieämbetet UV Öst rapport 2006:3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feld, A-C., 2009. Spår av murar i kv Lekbrodern? Arkeologisk förundersökning. RAÄ 21, kv Lekbrodern 1 och Jungfruvägen, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum, Rapport 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, Christer, 2007. Arkeologisk förundersökning. En stadsgråd från 1600- och 1700-talens Vadstena. RAÄ 21. Fyllagatan 2. Kv Trädgårdsmästaren 1. Vadstena stad och kommun. Östergötlands län. Öste... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981:2
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, Mats. 2011. Nygamla lämningar vid Klosterhotellet. RAÄ 21, kv Klostret 1, Vadstena stad och kommun. Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum. Rapport 2011:73. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2015. Arkeologisk förundersökning. Odling och bebyggelse i Munkträdgården. RAÄ 21, kv Munkträdgården 1, Vadstena stad och kommun, Östergötlands kommun. Östergötlands museum, rapport 2015:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Räf, E., 2015. Kvarteret Nunnan 14. Arkeologisk förundersökning och Arkeologisk undersökning. Östergötlands museum, Rapport 2015:14. (RAÄ dnr 3.4.2-321-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2015. Sanering i Munkträdgården. RAÄ 21, Munkträdgården 1, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum. Rapport 2015:47. (RAÄ dnr. 3.4.2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2011. Kv Nunnan 14 i Vadstena. RAÄ 21, Kv Nunnan 14, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2011:8. (Raä dnr: 321-133... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Samuelsson, F., 2007. Vatten och el till Frälsningsarmén. Kvarteret Nunnan 2-3. RAÄ 21. Nunnan 2-3, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2007:68. Arkeologisk ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindberg, M. 2004. Arkeologisk förundersökning. Hovslagaregatan. RAÄ 21, Hovslagaregatan och Nygatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2004:63. (RAÄ dnr 3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, Kerstin, 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk slutundersökning 1975. Kv Skulptören. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-1631-2005)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. & Modén, E. 2009. Arkeologiska förundersökningar. Grävningar runt korsningen Hovsgatan - Gropgatan. Schaktning för VA- och dagvattenledningar. RAÄ 21, Hovsgatan, Gropgatan och kv Folksko... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, Marie. 2008. Äldre gatunivåer och telekablar vid Stora Torget i Vadstena. RAÄ 21, Stora Torget, Storgatan och Nygatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2013. Värme till Slottsvakten. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 21, Kv Slottsvakten 2, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2013:55. (RAÄ dnr 3.4.2-4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, Mats. 2011. I stadens utkant. VA-schakt längs Lastköpingsgatan och kring Mårten Skinnares hus. RAÄ 21, Lastköpingsgatan och kv Maria 3, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeolog... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stibéus, M., 2007. Ett kabelschakt vid "Vita magasinet". Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. RAÄ UV Öst Rapport 2007:50. (RAÄ dnr 3.4.2-3764-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2009. Arkeologisk förundersökning. Hovsgatan. RAÄ 21, Hovsgatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2009:89. (RAÄ dnr 321-647-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, Björn, 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk provundersökning 1973-1974. Kv Borgmästaren 1. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-1125-2005)
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lundberg, Anders, 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Bakgatan, Vadstena. Ledningsdragning för el. Vadstena stad och kommun. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2004:53. (RAÄ dnr 321-799-2005)
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, Kerstin & Wickman, Björn, 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning, slutundersökning, efterundersökning 1973-1976. Kv Handelsmannen. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors. O. 2010. Slottsparken vid Hamnkontoret i Vadstena. RAÄ 21, Vadstena 4:72, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Östergötland... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E., 2014. Ny toalett vid Rådhustorget. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:45. (RAÄ dnr 3.4.2-4303-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Romedahl, H. 2017. Kv Prelaten 15. RAÄ 21:1, Kv Prelaten 15, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands museum. Rapport 2017:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2011. Arkeologi vid Dahlströmska gården. RAÄ 21, Kv Maria 3 och 8, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2011:26. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2010. Grop i Gropgatan. RAÄ 21, Gropgatan och Backegatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Östergötlands länsmuseum.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R. 2006. Arkeologisk förundersökning. Bebyggelse utmed Skänningegatan. Kv. Rådmannen 12, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Dnr 422-2393-2001. Riksantikvarieämbetet UV Öst rapport 2006:2... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lundberg, Anders, 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Sånggatan, Vadstena. Ledningsdragning för el. Vadstena stad och kommun. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2004:58. (RAÄ dnr 321-800-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Räf, E., 2014. Schaktning i klosterträdgården. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:37. (RAÄ dnr 3.4.2-2379-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, Marie, 2008. Arkeologisk förundersökning. Omrörda kulturlager i kv Arbetaren 8 i Vadstena. RAÄ 21. Kv Arbetaren 8, Motalagatan 10, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands lä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, Kerstin, 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk provundersökning 1978. Kv Borgmästaren 11. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-1122-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R., 2002. Arkeologi i Vadstena. RAÄ Skrifter nr 46
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Samuelsson, Fredrik, 2007. Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll. En kulvert vid Huvudstagatan. RAÄ 21. Huvudstagatan 13/Rådmannen 6. Östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2009. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Stenhustomten i kv Rådmannen 2, Vadstena. Schaktning för till- och ombyggnad samt ny el-servis. RAÄ 21, kv Rådmannen 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt., A-C. 2013. Arkeologisk förundersökning. Runt knuten på Sancta Birgitta Klostermuseum. RAÄ 14, 16 och 21. kv Örtagården 1, Vadstena stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum rapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, Kerstin & Wickman, Björn, 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk provundersökning, delundersökning 1979-1980. Slottet och Kv Sanden. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-1629-2005)
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2015. Nya vattenledningar kring Storgatan i Vadstena - Arkeologisk förundersökning i kv Borgmästaren, Handelsmannen och Hotellet samt Storgatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands l... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, E., 2013. Kulturlager i Södra Rännevallen i Vadstena. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:65. (RAÄ dnr 3.4.2-4320-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2017. Hus och kålgård i Kv Byfogden 13. Arkeologisk förundersökning. Raä 21:1, Vadstena satd och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum, rapport 2017:5. (RAÄ dnr 3.4.2-2162-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2010. Provgropar vid Hospitalsmuseet i Vadstena. Kvarteret Birgitta 7. RAÄ 21, Kv Birgitta 7, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning i form av schaktnin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, Kerstin, 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk förundersökning, slutundersökning 1980. Kv Hotellet 8-9. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-1121-2205)
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida kulturlager, inom ett 1000x450-750 m (NÖ-SV) st område enligt avgränsning genom projekt Medeltidsstaden.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2010. Fjärrvärme på gården, kv Borgmästaren 2 och 3. RAÄ 21, kv Borgmästaren 2 och 3, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsöverva... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2011. Fem schakt i kvarteret Folkskolan. RAÄ 21, kv Folkskolan, Vadstena stad och kommun. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2011:43. (Raä dnr: 321-3161-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, P., Persson, B., Persson, K., Stibéus, M., & Tagesson, G., 2000. Stadsgårdar i den senmedeltida stadsdelen Sanden, Vadstena. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet, Rapport UV Öst 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2014. Arkeologisk förundersökning. Över stock och sten. RAÄ 21, Klosterledsgatan och Kyrkogatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum, rapport 2014:15. (RAÄ d... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2011. Från teatern till pizzerian, nya VA-ledningar i Klostergatan. RAÄ 21, Klostergatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseu... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindeberg, M., 2014. Kvarteret Munken 10 i Vadstena. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Rapporter från Arkeologikonsult 2014:2802. (RAÄ dnr 3.4.2-2757-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, Mats, 2008. Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll. Schaktövervakning längs Klosterledsgatan-Kyrkogatan i Vadstena. RAÄ 21. Vadstena stad och kommun. Östergötlands län. Östergötla... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2013. Ny vattenledning i Rödtornets skugga. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 21, Vadstena 3:2, kv Nunnan 16, kv Biskopen 6 och Storgatan, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Öst... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R. & Stenvall, J. 2011. Kronoängen.Vadstena slotts bränneri och stallgård. Arkeologisk förundersökning. Del av fornlämning RAÄ 21, stadslager, Kronoängen, fastighet Vadstena 3:3. Vadstena sta... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2014. Kålgårdar och försvarsverk i Asylenparken. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 21. Kv Asylen 10, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Östergötlands museum. Rapport 2014:11. (RAÄ dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedvall, R. Östra trapptornet vid Vadstena slott, Östergötland, Vadstena stad och kommun, RAÄ 15. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV öst. Rapport 2012:181. (RAÄ dnr. 3.4.2-3201-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, Kerstin, 2005. Rapportsammanställning. Arkeologisk delundersökning 1979. Klosterkyrkan. Riksantikvarieämbetet UV. (RAÄ dnr 321-1630-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tagesson, G. 2006. Arkeologisk förundersökning. Kv Skulptören 18. RAÄ 21, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Dnr 422-3637-2005. Riksantikvarieämbetet UV Öst rapport 2006:65. (RAÄ dnr 321-2967-200... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. VA och fjärrvärme i kv Folkskolan med omnejd. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:37. (RAÄ dnr 3.4.2-2752-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Kv Arbetaren 12 i Vadstena. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:66. (RAÄ dnr 3.4.2-4321-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2009. Arkeologisk förundersökning. Kv Prelaten 4/Kyrkogatan 3. RAÄ 21, Vadstena stad och kommun, östergötlands län. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2009:74. (RAÄ dnr 321-681-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2013. Arkeologisk undersökning. Uthuset bakom klostermuren. RAÄ 21, Klostergatan 5, Kv Munkträdgården 1, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum rapport 2013:53 (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2016. Tjänsteanteckning avseende arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med schaktning för fiberkabel inom RAÄ 21:1 Vadstena medeltida stadsområde, Vadstena st... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2010. Biktfadern 1. Kv Biktfadern 1, Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Östergötlands länsmuseum. Rapport 2010:67. (Raä dnr: 321-4235-2010)
Event <context>
 • Belägen i Vadstena, Vadstena, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok