Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Skara, Västergötland, Skara
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Antikvarisk kontroll i Kv. Skytten. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 7252/93)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • B Hjolman, R Sigsjö: Från vikingabytill lärdomsstad/Arkeologi i Västergötland, Vgl:s fornm förtidskr 1975-76.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktningsövervakning i Kv. Skytten 1A. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 7102/93)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2005. Rapport. Inför detaljplan för del av kavrteret Sälgen i Skara socken och kommun. Särskild utredning 2005. Västergötlands Museum. Rapport 2005:3. (RAÄ Dnr 321-818-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk kontroll. Skaraborgs länsmuseum. Redogörelse. (Raä dnr 5351/89)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2013. Medeltid i Skara 1989, Kv. Venus 1 och 11. Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2013:23. (RAÄ dnr. 3.4.2-2492-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1292/90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2005. I samband med installation av bergvärme inom del av RAÄ 68, på fastigheten kv Iris 6, i Skara socken och kommun, Västergötland. Västerg... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Henriksson, C. 2013. Arkeologisk förundersökning. RAÄ nr 68, Kv Venus, Skara stad och kommun. Västergötlands museum. Rapport 2013:35. (RAÄ dnr 3.4.2-3885-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Planeten 5. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-3084-2002)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1987 i Kv. Rådhuset 32.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5277/89)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeppsson, A. 2004. Rapportsamanställning. Vg, Skara, kv. Planeten. Stenlagd gata och murrester. Undersökningsår 1976-1977. (RAÄ dnr 321-635-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2013. S:ta Katarina - Franciskanerklostret i Skara. Skara stad, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2013:18. (RAÄ dnr. 3.4.2-3168-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bukarowicz, J. Arkeologisk provundersökning i Kv. Planeten. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-5441-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 3192/90 & 3194/90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, A. 2006. Rapport. Arkeologisk förundersökning, kv Neptun, 2006. RAÄ nr 68, Skara, Västergötlands museum, rapport 2007:35. (RAÄ dnr 321-698-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B.Arkeologisk undersökning i Kv. Valkyrian. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-496-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson Ylva. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2003-04. Kvarteret Rådhuset 20, fornlämning nr 68. Västergötlands museum Rapport 2004:17. (RAÄ Dnr 321-2685-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickerts, M. Arkeologisk förundersökning i Kv. Planeten 7. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-4378-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1980 på Bangatan. Rapport och dnr saknas.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Henriksson, C. 2013. Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad. Arkeologisk förundersökning. Raä nr 68. Skara stad. Skara kommun. Västergötlands museum. Rapport 2013:36. (RAÄ dnr 3.4.2-919-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, anders. Arkeologisk undersökning i Kv. Rådhuset 30. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1865/90)
Terräng <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjohlman, B. Arkeologisk huvudundersökning i Kv. Rådhuset 33-34. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1851/71)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Rådhuset 26. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-2845-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, E. 2012. Schaktningsövervakning vid medeltida borgen Gälakvist, Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum Rapport 2012:22. (RAÄ dnr 3.4.2-314-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning nr 68 Metes 2. Västergötlands museum 2004:15. (RAÄ Dnr 321-2009-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2002. Rapport. Mindre dokumentationer utförda under 2001-2002. Västergötlands museum 2002:20. (RAÄ Dnr 321-2158-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv.Rådhuset 30. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-119-1994)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Y. & Berglund, A. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 2090/89)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vretmark, M. Arkeologisk förundersökning i Kv. Tor 9. Västergötlands museum. Rapport. (raä dnr: 321-3088-2003)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2004. Kvarteret Rådhuset 5, RAÄ nr 68. Västergötlands museum. Rapport 2004:48. (RAÄ Dnr 321-4401-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktövervakning i Kv. Odin 4. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 321-166-1999)
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida kulturlager, delvis undersökt.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2005. Gamla staden 3:4. Västergötlands museum. Rapport 2005:29. (RAÄ Dnr 321-4577-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, M. Arkeologisk undersökning år 1981 i Kv. Sparbanken 25. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5314/81)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B. Arkeologisk undersökning i Kv. Vesta 4. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-5137-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Rådhuset 32. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 430-4922-1996)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Rådhuset 20. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-2600-2003)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B. Antikvarisk kontroll i Södra Kyrkogatan.Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-1651-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, A. 2018. Skara Gamla Staden 2:1. Schaktkontroll vid miljösanering. Fnl 68 i Skara sn och kommun, Västergötland. Västergötlands museum rapport 2018:1. (Dnr RAÄ-2018-161)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjohlman, B. Arkeologisk undersökning i Kv. Tellus 14A. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1508/70)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2004. Del av fonrlämning räa nr 68 inom kvarteret Metes och Iris samt i Trädgårdsgatan. Västergötlands museum. Rapport 2004:55. (RAÄ Dnr 321-29... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beglund, Anders. 2005. Rapport. Förundersökning/antikvarisk kontroll av fornlämning 68 i Skara socken, fastigheten Odin 5. Västergötlands Museum. (RAÄ Dnr 321-1301-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norrman, M. Arkeologisk förundersökning i Kv. Lektorn 1. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-2220-2003)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Neptunus. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 2001/93)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, A. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 68, fastigheten Odin 4. Västergötlands länsmuseum. (RAÄ Dnr 321-355-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport Medeltidsstaden nr 24
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1980 i Kv. Meters 3. Länsmuseet. Rapport. (Raä dnr: 5856/80)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Henriksson, C. 2017. Arkeologisk schaktningsövervakning inom kv. Domkyrkan 1, fornlämning Skara 68, Skara kommun, Skara socken. Västergötland. Västergötlands museum. Rapport 2017:27. (RAÄ-2017-949)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2004. Schaktningsövervakning i samband med grävning för installation av bergvärme inom del av fonrlämning RAÄ nr 68 på fastigheten kv. Skölde... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westin, B. Arkeologisk schaktkontroll i Kv. Skytten. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-323-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2012. Medeltida kulturlager i kv Saturnus 1988, Skara. Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2012:23. (RAÄ dnr. 3.4.2-252-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B. Antikvarisk kontroll i Tullportsgatan. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-2694-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Lektorn 3. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-5434-1997)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2004. Rapport. Schaktgrävning för bredband längs Gråbrödragatan, Smedjegatan, Malmgatan och Alandersgatan (delar av fornlämningarna raä 68:1 och raä 44:1). Arkeologisk förundersökning 20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1988 i Kv. Venus I och II.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. 2010. Undersökning i form av kurs i publik arkeologi, kv Skytten 1, fornlämning 68, Skara socken och kommun, Västergötland. Västergötlands museum, rapport 2010:14. (Raä dnr: 321-2826... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr 4429/87)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1954/91)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2004. Kv Merkurius 1, Skara. Arkeologisk undersökning av medeltida kulturlager 1988. Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2004:31. (RA... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning i Kv. Odin. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5387/86)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jacobsson, Bengt. 2004. Rapportsammanställning. Arkeologisk slutundersökning 1971-72. Kv Jupiter 5. RAÄ UV. (RAÄ Dnr 321-5465-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk förundersökning i Kv. Domkyrkan 1. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-5174-1999)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Domkyrkan. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-3907-2000)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Domkyrkan 1. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-998-1998)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Neptunus. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 6500/92)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjohlman, B. Arkeologisk undersökning i Kv. Tellus 14B. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-3796-1997)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jacobsson, Lars. Arkeologisk schaktningskontroll i Kv. Hebe 3, Iris 4 och Olins park. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 8624/92)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sjölin, Marita. 2005. Rapport. Antikvarisk kontroll. Mindre dokumentationer utförda under 2003 med anledning av Tekniska kontorets arbeten. Fornlämning raä nr 68. Västergötlands museum. Rapport 2005:2... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 8D5c SV (FMR registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vretemark, M. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 6458/90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1980 i Kv. Draken 6. Länsmuseet. Rapport. (Raä dnr: 5859/80)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2005/Antikvarisk kontroll. Fastigheten Odin 5. Västergötlands museum. Rapport 2005:26. (RAÄ Dnr 321-4345-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, E. 2013. Fjärrvärme i Skara - arkeologiska förundersökningar 1998-2009. RAÄ 68:1, Skara stad, Skara kommun. Västergötlands museum. Rapport 2013:26. (RAÄ dnr 3.4.2-397-2014).
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktkontroll i Tvärgatan. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-1186-1996)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktningskontroll. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1842/92)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Viking, Ulf. Arkeologisk förundersökning i Kv. Merkurius. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5471/88)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning och schaktningskontroll. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 3165/93)
Event <context>
 • Belägen i Skara, Skara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok