BILDER

Inventeringsbokuppslag (1) Inventeringsbokuppslag (2) Inventeringsbokuppslag (3)

Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> Medeltid
Place <presPlaceLabel> Län: Örebro, Kommun: Örebro, Landskap: Närke, Socken: Örebro
Referenser <itemDescription>
 • Strengbom, E. 2017. Kvarteret Klockaregården. Arkeologisk förundersökning. Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB, Rapport 2017:71. (RAÄ dnr 3.4.2-1639-2017)
Referenser <itemDescription>
 • - - Medeltidsstaden, rapportnr 9, 1978, RAÄ
  - - Stadsbild i Örebro, bevaringsprogram för innerstaden
  - - Arbetsgruppen för byggnadsinventering i Örebro 1975
  - - Sveriges kyrkor, nr 46 & 147, RAÄ
  ...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Balknäs, N. 2017. Örebro i fjärran tider. Arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakning. Schaktningsövervakning i samband med grävning för fjärrkyla och fjärrvärme i och inom fornlämnin... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Karlenby, Leif, 2011. Kungsgatan i Örebro. Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan. Schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB, Rapport 2011:20. (RAÄ dnr 3.5.5-725-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Balknäs, N. 2017. Fjärrkyla på Järnrtorgsgatan och Fredsgatan, Örebro 83:1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB, Rapport 2017... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ramström, Annica, 2011. Kvarteret Lodet 7. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB, Rapport 2011:18. (RAÄ dnr 321-1814-2012).
Terräng <itemDescription>
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, Mats, 2012. Fjärrkyla i centrala Örebro. Arkeologisk undersökning. RAÄ UV Rapport 2012:64. (RAÄ dnr 321-3388-2012).
Referenser <itemDescription>
 • Appelgren, Katarina, 2010. Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka. Arkeologisk undersökning. RAÄ UV Mitt rapport 2010:21. (RAÄ dnr 321-48-2011).
Referenser <itemDescription>
 • Bäck, M. & Petterson, M., 2012. 1700-talslämningar vid Stortorget i Örebro. Arkeologisk undersökning. RAÄ UV Rapport 2012:63. (RAÄ dnr 3.4.2-1824-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Knabe, E. 2014. Hållstugan 28 i Örebro, arkeologisk schaktningskontroll i form av förundersökning, RAÄ Örebro 83, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB, rapport 2014:12. (RAÄ dnr. 3.4.2-... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ekholm, T. 2012. Ruiner under Stortorget i Örebro. Schaktningsövervakning på Stortorget i Örebro, RAÄ 83:1, Örebro socken, Örebro kommun. Närke. Arkeologigruppen AB. Rapport 2012:07. (RAÄ dnr. 3.4.2-2... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2016. Norra Smedjebacken - arkeologisk förundersökning inom Grillgården 3. RAÄ 83:1, Grillgården 3, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB. Rapport 2016:23. (RAÄ dnr 3.4.2-40... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Knabe, E. 2016. Kvarteret Mekanikern i Örebro. RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB. Rapport 2016:19. (RAÄ dnr. 3.4.2-945-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Bergold, H. 2015. Drottningparken, Örebro, RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2015:08. (RAÄ dnr 3.4.2-183-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2015. Små schakt vid S:t Nikolai kyrka i Örebro. RAÄ 83:1, fastigheten Nikolaikyrkan 1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Arke... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2016. Elledningschakt i Vasagatan, Örebro. RAÄ 83:1, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning 2016. Arkeologigruppen AB. Rapport 2016:68. (RAÄ dnr 3.4.2-58... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida kulturlager inom område med oklar begränsning. Inom angivet område med streckad begränsningslinje rymdes drottning Kristinas stadsplan från 1654 enligt tidigare anteckningar. Den medeltida s... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Bergold, H & Larsson, S. 2017. Kvarteret Fåfängan i Örebro. Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen. Rapport 2017:11. (RAÄ dnr. 3.4.2-1644-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Balknäs, N. 2017. Kvateret Tennstopet. Örebro 83:1, kvarteret Tennstopet, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövvervakning. Arkeologgruppen. Rapport 2017:55.... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Örebro, Örebro, Närke, Örebro.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Anmärkning <itemSpecification>
 • Detta kan vara en fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950). För mer information om en lämnings skydd - kontakta länsstyrelsen.
Fornlämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok