BILDER

Inventeringsbokuppslag (3) Inventeringsbokuppslag (1) Inventeringsbokuppslag (4) Inventeringsbokuppslag (5) Inventeringsbokuppslag (2)

Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne, Kommun: Lund, Landskap: Skåne, Socken: Lund
Referenser <itemDescription>
 • Kockum, J. 2018. Kv Föreningen 16, kv Universitetet 1, kv Domkyrkan 1 och kv Historiska museet 1. Fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2018. Kulturen. Rapport 2018:18. (RAÄ-2018-2252)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2018. Kv Sankt Måns 21, Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne län, Geoteknisk undersökning 2018, Kulturen, rapport 2018:23. (RAÄ dnr. RAÄ-2018-1633)
Referenser <itemDescription>
 • Kockum, J. 2018. Kv Städet 10, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län, arkeologisk undersökning 2018. Kulturen, rapport 2018:20 (RAÄ dnr. RAÄ-2018-2080)
Referenser <itemDescription>
 • Kockum. J. 2018. Fastigheten Innerstaden 2:1, Mårtenstorget. Fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2018. Kulturen, kulturmiljörapport 2018:24. (RAÄ dnr. RA... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Kulturlager, område där sådant påträffats och kan väntas påträffas från sen förhistorisk tid, medeltid och senare tid. Området omfattar Lunds medeltida stadskärna och begränsas av den dåtida, numera t... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
  - - Blomqvist, R. 1951, 1974. Lunds ...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Gernandtska lyckan 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 423. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2576-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Brunius 16, Lund. Geoteknisk provborrning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 419. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-4293-2010)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Garvaren 20, Lund. Geoteknisk provborrning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 420. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2580-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Brytarebacken 31, Lund. Geotenisk provborrning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 412. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2578-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Paradis 37 & 38, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 411. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2579-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Katedralskolan 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 410. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2990-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Balic, I. 2012. Kv. Saluhallen I, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 408. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-4252-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Saluhallen I, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 402. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-1083-2010)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv Galten 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 396. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2677-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 394. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-1866-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv. Winstrup 10, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 393. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2678-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2011. Kv Sankt Peter 18, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 391. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-4407-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2011. Kv Thomander 31, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 388. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2293-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Theliander, C. 2011. Kv. Saluhallen I, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 377. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2260-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv Sankt Botulf 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 375. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2263-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv. Myntet 29, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 439. (RAÄ dnr 3.4.2-3837-2... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv. Gernandtska lyckan 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010-2012. Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 428.(RAÄ ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv. Maria Magle 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). Arkeologiska arkivrapporter nr 429. (RAÄ dnr 3.4.2-2478-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2013. Kv Trädgården 11. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne Geoteknisk undersökning 2010. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Kulturmiljörapport 2013:15 (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2013. Innerstaden 2:1 - Stora Fiskaregatan, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund, rapport 2013:23. (RAÄ dnr 3.4.2-2639-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. Kiliansgatan. Fornlämning 73, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturhistoriska föreningen, rapport 2013:26. (RAÄ dnr 3.4.2-1833-2013). - -
  Kronroth, N & Ba...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2013. Kv. Paradis 47, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen. Rapport 2013:27. (RAÄ dnr 3.4.2-3677-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Paradis 51, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:4. (RAÄ dnr 3.4.2-3674-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Innerstaden 2:1- Västra Mårtensgatan, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:3. (RAÄ dnr 3.4.2-3616-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2013. Kv Gyllenholm 11- Innerstaden 2:1. Fornlämning 73, forlämning 175, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2013:25. (RAÄ dnr 3.4.2-3730-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2014. Kv Ängen 9. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:8. (RAÄ dnr 3.4.2-4031-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv Paradis 61. Fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:17 (RAÄ dnr 3.4.2-158-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv Kulturen 24. Fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturen i Lund. Rapport 2014:14 (RAÄ dnr 3.4.2-612-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Gardelin, Gunilla, 2014. Kv Saluhallen 1. Arkeologisk slutundersökning. Kulturens rapporter nr 6. (RAÄ dnr 3.4.2-2618-2010).
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, Nicklas, 2014. Innerstaden 2:1 - Stora Södergatan. Kulturmiljörapport 2014:06, Kulturen. (RAÄ dnr 3.4.2-3816-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv. Kulturen 24, fornlämning nr 73, lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen, rapport 2014:19. (RAÄ dnr 3.4.2-2211-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv. Gärdet 10, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:09. (RAÄ dnr 3.4.2-1409-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. & Kronroth, N. 2014. kv Döbeln 2 och 3, fornlämning nr 73, Lund, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen, rapport 2014:25. (RAÄ dnr 3.4.2-1286-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Altona 1. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:36. (RAÄ dnr 3.4.2-3571-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2014. Kv Svanelyckan 2, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen, rapport 2014:21. (RAÄ dnr 3.4.2-3311-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv Botanicum 15, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:33. (RAÄ dnr 3.4.2-2932-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Lunds medeltida stad, Lund C - ESS, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:24. (RAÄ dnr 3.4.2-2724-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Universitetet 1 mfl. Fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:37. (RAÄ dnr 3.4.2-4396-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Thomander 5, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. kulturen, rapport, 2014:34. (RAÄ dnr 3.4.2-4325-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. & Balic, I., 2015. Kv Sankt Mikael 16. Arkeologisk förundersökning och geoteknisk undersökning. Kulturen, kulturmiljörapport 2015:9. (RAÄ dnr 3.4.2-4133-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A., 2015. Adelgatan. Arkeologisk förundersökning. Kulturen, Kulturmiljörapporter 2015:7. (RAÄ dnr 3.4.2-1621-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Kv. Gråbröder 14, Lund. Fornlämning nr 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2015:16. (RAÄ dnr 3.4.2-3293-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Ballic, I. 2015. Kv. Repslagaren 29. Lund 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2015:19. (RAÄ dnr 3.4.2-3568-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Sankt Mikael 13 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:28. (RAÄ dnr 3.4.2-3538-2016).
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2016. Kv Gråbröder 14 fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2016:4. (RAÄ dnr 3.4.2-546-2016).
Referenser <itemDescription>
 • Kàm Tayanin, K. 2016. Kv Katedralskolan 8 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2016:1. (RAÄ dnr 3.4.2-336-2016).
Referenser <itemDescription>
 • Wallin, J. 2016. Innerstaden 1:2 Mårtenstorget, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2016:3. (RAÄ dnr 3.4.2-2663-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Balic, I. 2015. Kv Trädgården 8, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:17. (RAÄ dnr 3.4.2-2254-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Grynmalaren 31 och 33 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:27. (RAÄ dnr 3.4.2-1907-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Innerstaden 2:1 - Svartbrödersgatan fornlämning Lund 73:1 Lunds stad, Lunds kommun, SKåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:30. (RAÄ dnr 3.4.2-19... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Gråbröder 16 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:31. (RAÄ dnr 3.4.2-1900-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Wallin, J. 2015. Kv Sankt Mårten 28, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:18. (RAÄ dnr 3.4.2-1701-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Kv Sankt Måns 4, fornlämning nr 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:14. (RAÄ dnr 3.4.2-1567-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Kv Paradis 51, Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:21. (RAÄ dnr 3.4.2-1310-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Domkyrkan 1 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne, Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:28. (RAÄ dnr 3.4.2-4274-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Rönn, V. 2000. Västra station, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 84. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-3442-2000).
Referenser <itemDescription>
 • Balic, I. 2001. Kv Klosterkyrkan 4, Lund. Arkeologisk förundersökning 2001. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 99. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-583-2001).
Referenser <itemDescription>
 • Andrén, A. 1984. Lund. Tomtindelning, ägostruktur, sockenbildning. Medeltidsstaden 56. Stockholm.
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N och Guldåker, Aj. 2015. Kv Botanicum 15, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Rapport 2015:2. (RAÄ dnr. 3.4.2-4328-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, Aja 2014. Kv Tegnér 1, fornlämning 73:1, Lund stad, Skåne. Geoteknisk undersökning m.fl. 2014. Kulturmiljörapport 2015:4. Kulurhistoriska föreningen för södra Sverige. (RAÄ dnr 3.4.2-2216-20... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Clemenstorget, Sankt Laurentiigatan, Bredgatan och Norra Vallgatan, Lund. Fornlämning nr 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Rapport 201... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Kulturen 24, fornläming nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Arkeologisk förundersökningar 2013-2016. Kulturen, Rapport 2017:8. (RAÄ dnr 3.4.2-2723-2014, 3572-2014, 3573-2014 & 819... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2016. Kv Garvaren 4. Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen i Lund. Rapport 2016:13. (RAÄ dnr 3.4.2-5700-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2016. Kv Trädgården 8. Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen i Lund. Rapport 2016:15. (RAÄ dnr 3.4.2-5743-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, M.2017. Kv Eskil 19, Lund, fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2016. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Kulturmiljörapport 2017:1. (RAÄ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2016. Kv S:t Thomas 26, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen i Lund. Rapport 2016:18. (RAÄ dnr 3.4.2-6396-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2017. Kv Universitetet 1, Lund, fornlämning nr 73, Lunds stads socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014-2015. Kulturen i Lund. Rapport 2017:2. (RAÄ dnr 3.4.2-6406-201... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2013. Kv Södertull 10 och 30, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geotekninsk undersöknng 2011-2012. Kulturen, Rapport 2013:14. (RAÄ dnr 3.4.2-1848-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Tayanin, K. Kàm. 2017. Kv Universitetet 1. Fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen i Lund. Rapport 2017:10. (RAÄ dnr 3.4.2-731-2016).
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2017. Innerstaden 2:1 - Stora Södergatan, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen Lund. Rapport 2017:11. (RAÄ dnr. 3.4.2-511-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2017. Kv. Galten 10, 11 och 12, Lund, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen Lund. Rapport 2017:3. (RAÄ dnr. 3.4.2-510-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Tegnér 2, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen. Rapport 2017:14. (RAÄ dnr 3.4.2-4987-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Bispen 12, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen. Rapport 2017:15. (RAÄ dnr 3.4.2-1935-2016).
Referenser <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Sankt Thomas 32, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen. Rapport 2017:16. (RAÄ dnr. 3.4.2-3471-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2014. Kv Apotekaren 11 (fd 8), fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen. Rapport 2014:10. (RAÄ dnr. 3.4.2-2788-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Gardelin, G. 1998 (?). Kv S:t Clemens 27. Fornlämning 73. Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk slutundersökning 1998. Kulturen. Rapport 4. (RAÄ dnr. 3.4.2-2606-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Svartbröder 9:25, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, Lund. Rapport 2014:35. (RAÄ dnr 3.4.2-37-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Fjärrvärme mm i Lunds kommun, Skåne, Lunds stad, fornlämning nr 73:1, Dalby bytomt, fornlämning nr 40:1. Arkeologiska förundersökningar 2010-2011. Kulturen, Lund. Rapport 2015:12. (... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Grynmalaren 38, Fornlämning Lund 73:1. Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen. Rapport 2017:23. (RAÄ dnr 3.4.2-4955-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Tayanin, Krister Kàm. 2017. Kv. Brunius 2. Fornlämning Lund 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:18. (RAÄ dnr 3.4.2-993-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Kockum, J. 2017. Kv Garvaren 7 och 29. Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:13. (RAÄ dnr. 3.4.2-1932-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Kulturen 4-8, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:26. (RAÄ dnr. 3.4.2-1698-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Paradis 56, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:25. (RAÄ dnr. 3.4.2-1706-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. Kv Svartbröder 10 fornlämning, Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:32. (RAÄ dnr 3.4.2-3591-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Tayanin, K. 2017. Kv Sankt Måns 4, fornlämnig 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk kontroll/schaktningsövervakning 2015. Kulturen, Rapport 2017:19. (RAÄ dnr 3.4.2-458-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Ericsson, G & Wallin, J. 2017. Kv Apotekaren 11, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologiska förundersökningar 2014 och 2015. Kulturen. Rapport 2017:41. (RAÄ dnr 3.4.2-190... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Tayanin, K. 2017. Kv Eskil 20. Fosnlämning RAÄ Lund 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:22. (RAÄ dnr. 3.4.2-2731-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Trädgården 8, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Rapport 2017:42. (RAÄ-2018-182)
Referenser <itemDescription>
 • KàmTayanin. K. 2017. Kv Städet 10, Fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:38. (RAÄ-2017-5093)
Referenser <itemDescription>
 • Guldålder, A. 2018. Fjärrvärme mm i Lunds kommun, Skåne. Lunds stad, fornlämning nr 73:1, Östra Torns socken, fornlämning 159:1, Värpinge socken, fornlämning 156, Dalby socken, fornlämning 40. Arkeolo... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2018. Kv Toppen 14. Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2018:5. (RAÄ dnr 3.4.2-2579-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Balic I. 2018. Kv Gråbröder 16. Lund fornlämning nr 73:1, Lund stad och kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen. Rapport 2018:6. (RAÄ dnr 3.4.2-1419-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Kockum, J. 2017. Bangatan och Clemenstorget i Lund. Innerstaden 2:1, 3:1, 3:16 och 3:17, fornlämning Lund 73:1 Lund, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Översiktlig arkeologisk förundersökning. Kulturen ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2018. Kv Sankt Mikael 16, Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2018. Kulturen i Lund. Rapport 2018:21. (RAÄ-2018-2024)
Event <context>
 • Belägen i Lund, Lund, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Anmärkning <itemSpecification>
 • Detta kan vara en fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950). För mer information om en lämnings skydd - kontakta länsstyrelsen.
Fornlämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok