BILDER

Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 4/14 (2) Inventeringsbokuppslag (3) Inventeringsbokuppslag (4) Inventeringsbokuppslag (1) Inventeringsbokuppslag (2)

Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> Medeltid - nyare tid
Place <presPlaceLabel> Län: Östergötland, Kommun: Söderköping, Landskap: Östergötland, Socken: Söderköping
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2016. Nytt hus i kv von Platen. RAÄ 14:1. Kv von Platen 11, Kanalgatan 1, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk undersökning. Östergötlands museum. Rapport 2016:12. (RAÄ dnr 3.4.2-5258-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Brobeg, B. & Hasselmo, M., 1978, Söderköping, RAÄ och SHM, Rapport Medeltidstaden 5.
  - - Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har regi...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2017. Nytt avlopp i kv Kung Johan 1. RAÄ 14:1, kv Kung Johan 1, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2013. Fjärrvärme i Storgatan norr om Smala gränd. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14, Storgatan 4 och 5, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. östergötlands museum. Rapport 201... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M. 2017. Spår efter bebyggelse i kv Priorn. Ombyggnad av en lekpark i Söderköping. RAÄ 14:1, kv Priorn, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk undersökning i form av s... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2013. En trappa från Skvallertorget till strandkanten. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14 och 20, Söderköping 2:84 (Skvallertorget), Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Öster... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Referenser <itemDescription>
 • Björkhager, V. 2014. Stenläggning i kv Lagmannen. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14. Kv Lagmannen och S:t Ragnhild. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 201... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2013. Avlopp till Garvaregården. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14, kv Garvaren 1, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2013:30. (RAÄ dnr 3.4.2-... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2012. En grop genom golvet i franciskanernas kyrka. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14 och 20, Kv Hospitalsstugorna 5 och 6, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C. 2012. Nya soffor på Hagatorget. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14. Hagatorget. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2012:23 (RAÄ dnr 3.4.2-1820-... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Magnuson, M. 2013. Jakten på den försvunna kryptan. Arkeologisk forskningsundersökning. RAÄ 14. Trångsundsgränd, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län.Östergötlands museum. Rapport 2013:15. ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A. 2013. Två trasiga vattenstängare i Söderköping. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14. Ågatan 25 och Gamla skolgatan 8. Söderköpings stad och kommun. Östergötlands län. Östergötlands museum. A... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Hörfors, O. 2008. En tidigare okänd del av det medeltida Söderköping. RAÄ 14, Vintervadsplan, Vintervadsgatan och Linköpingsgatan, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förunder... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, Mats. 2011. Paviljong i kv Priorn i korsningen Hospitalsgatan - Vintervadsgatan. RAÄ 14, kv Priorn, Söderköpings stad och kommun Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2011:72. (R... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Björkhager, V., 2011. Knivigt läge vid Hagatorget. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2011:70. (RAÄ dnr 3.4.2-3569-2012).
Referenser <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2012. VA från Nybrogatan till fastigheten Söderköping 2:36. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:51. (RAÄ dnr 3.4.2-2221-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Kulturlager i Munkbrogatan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:35. (RAÄ dnr 3.4.2-2754-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Bergvärme till Vintervadskyrkan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:38. (RAÄ dnr 3.4.2-2751-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Ohlsén, M., 2013. Ny bergvärmeanläggning till "Villa Viking". Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:52. (RAÄ dnr 3.4.2-4319-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2011. Elkabelschakt och dagvattenledning i kv Kung Johan 3, Söderköping. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2011:88. (RAÄ dnr 3.4.2-859-2012).
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2012. Borrprover i kv von Platen. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:8. (RAÄ dnr 3.4.2-865-2012).
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2012. Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:35. (RAÄ dnr 3.4.2-3576-2012).
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2012. Kanalhamnen i Söderköping. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2012:47. (RAÄ dnr 3.4.2-275-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C., 2013. Fjärrvärmeanslutning i kv Bagaren. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2013:75. (RAÄ dnr 3.4.2-445-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Magnusson, M., 2014. Vatten och avlopp till Kalle mä pipas stuga. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:8. (RAÄ dnr 3.4.2-1049-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C., 2014. Nya anslutningar av optofiber i Söderköping. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:3. (RAÄ dnr 3.4.2-2064-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Feldt, A-C., 2014. Brandlager och tegel i kv Lejonet. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:25. (RAÄ dnr 3.4.2-1311-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, E., 2014. Fjärrvärme i Nybrogatan. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands museum, Rapport 2014:46. (RAÄ dnr 3.4.2-4301-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Björkhager, V., Lundgren, R. 2015. Arkeologisk förundersökning. Silon-Ågatan. Schaktning för fjärrvärme. RAÄ 14:1, kvarteren Gästgivaren, von Platen, Ramunder och Palmen. Söderköpings stad och kommun,... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Hedvall, R. 2015. Ett stenhus med källare i kvarteret von Platen, Ledningsgrävning i Ågatan och Magasinsgatan, Östergötland, Söderköpings kommun och stad, Ågatan och Magasinsgatan, RAÄ 14:1. Arkeologi... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Björkhager , V. 2015. Bergvärme hos Kung Johan. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 14, Kv Kung Johan 3, Söderköpings stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum. Rapport 2015-3. (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Karlsson, E. 2015. Bryggeriavfall i Badstugränd. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 14:1, Badstugränd, Söderköping stad och kommun, Östergötlands län. Östergötlands museum, rapport 2015:30. (RAÄ dnr 3.4... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med medeltida kulturlager. Staden grundad på 1200-talet.

  Se Skannat dokument, inventeringsbokuppslag under huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesreg...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2014. Schaktningsövervakning i Gamla skolgatan, Söderköping. RAÄ 14:1, fastigheten Söderköping 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland. Särskild arkeologisk undersökning i form... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2014. Underhåll i Gamla skolgatan, Söderköping. RAÄ 14:1, fastigheten Söderköping 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsöver... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Söderköping, Söderköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Anmärkning <itemSpecification>
 • Detta kan vara en fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950). För mer information om en lämnings skydd - kontakta länsstyrelsen.
Fornlämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok