BILDER

Inventeringsbokuppslag (4) Inventeringsbokuppslag (2) Inventeringsbokuppslag (3) Inventeringsbokuppslag (1)

Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> Medeltid - nyare tid
Place <presPlaceLabel> Län: Södermanland, Kommun: Nyköping, Landskap: Södermanland, Socken: Nyköping
Referenser <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2017. En kavelbro från senare hälften av 1500-talet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom kvarteret Stallbacken 14 och 15 i Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Fornlämning Nyköping 231:1 (Kulturlager inom stadsområde). Arkeologikonsult. Rapport 2017: 3035. (RAÄ dnr. 3.4.2-4990-2016)
Referenser <itemDescription>
 • - - Nyköping, Medeltidsstaden 13, RAÄ och SHMM Rapport 1979.
  - - ATA dnr 1280/80.
  - - Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registr...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson Gillbrand, P. 2018. Fornlämning 231:1, Väster 1:1, Västra Trädgårdsgatan, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Sörmlands arkeolgi AB. Rapport 2018:05. (RA... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning av stenläggning och kulturlager från nyare tid, inom fornlämning Nyköping 231:1, fastigheterna Garvaren 1 & 8, Nikolai socke... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Kvarteret Brovakten. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2012:10. (RAÄ dnr 3.4.2-118-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Verkstaden, Mejeriet & Nyköpingsbruk. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2012:09. (RAÄ dnr 3.4.2-4007-2012).
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2012. Förenklad rapport över arkeologisk förundersökning rörande fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Slottsvakten 1, 2, 3 & Väster 1:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun i Södermanl... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2012. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Residenset 8, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2013. Folkungavägen. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2013:04. (RAÄ dnr 3.4.2-2063-2013).
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, P. 2013. Mellan staden & borgen. Medeltid. Särskild undersökning. Fornlämning Nyköping 231:1, Slottsvakten 1, Nikolai socken, Nyköpings stad & kommun, Södermanlands län- Arkeologiska medde... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning, Nyköping 231:1, Bruksgränd 2, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkivrappo... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Åkroken & Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2014:07. (RAÄ dnr 3.4.2-2847-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Klange, J., 2014. Arkeologi längs Storgatan, från Stortorget till Stockholmsvägen. Arkeologisk förundersökning. Rapporter från Arkeologikonsult 2014:2742. (RAÄ dnr 3.4.2-752-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2015. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning, inom fastigheten Riksbanken 6 och St Annegatan, fornlämning Nyköping 231:1, Nyköpings stad & kommun, Södermanlands län. Sör... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Berg, P., 2015. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning 231:1 (stadslager), Kungsgatan, Slottsgatan, Stallbacksgränd och Östra Trädgårdgatan, Nyköpings socken och kommun... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2015. Förenklad rapport rörande fornlämning Nyköping 231:1 (stadslager), Slottsgatan, Väster 1:1, kvarteret Åkroken, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förunders... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2014. Förenklad rapport rörande fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Väster 1:1, inom kvarteret Åkroken, Nikolai socken, Nyköpings stad och kommun, Södermanlands län. Arkeologisk fö... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Lindwall, L., 2015. Östra Storgatan i Nyköping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Arkeologikonsult, PM med redogörelse av resultat. (RAÄ dnr 3.4.2-845-2015).
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning, Nyköping 231:1, Rådhuset 6, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkivrapport... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, P., 2015. Tillägg angående förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning Nyköping 231:1, Slottsgatan, kvarteret Åkroken, fastigheten Väster 1:1, Nyköpings s... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Pettersson, B., 2014. Åkroken Väster. Arkeologisk förundersökning. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2014:11. (RAÄ dnr 3.4.2-2864-2014).
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, P. & Pettersson, B. 2009. Kvarteret Åkroken. Medeltid & Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Åkroken 3, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Larsson, E. 2015. Schaktningsövervakning utmed Östra Storgatan i Nyköping. Förundersökning i form av schaktningsövervakning inom del av fornlämning Nyköping 231:1, Östra Storgatan, sträckan Skjutsareg... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Norberg, L. 2016. Fornlämning 231:1, Bryggaren 7, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands arkeologi AB. Rapport 2016:13. (RAÄ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson, S. 2016. Strandskoningen utmed Nyköpingsån inom kvarteret Åkroken. En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i fornlämning Nyköping 231:1 inom fastigheten Väster 1:1 i N... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2016. Borgmästaren i Nyköping. Spår av bebyggelse från medeltid och nyare tid. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Nyköping 231:1, Borgmästaren 2, Nyköpings stad och kommun, Södermanl... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson Gillbrand, P. 2016. Arkivrapport. Fornlämning 231:1, Nikolaus 7, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands arkeolo... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson Gillbrand, P. 2016. Arkivrapport. Fornlämning 231:1, Flickskolan 7 & 12, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmalnds A... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Nordström, K & Lindeblad, K. Båthus, stadsgårdar och stadsliv i Nyköping 650-1700. Arkeologisk undersökning, Nyköpings stad och kommun, Åkroken 3 och 4. Arkeologerna, rapport 2016:77. (RAÄ dnr 3.4.2-7... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Norberg, L. Polisen. Fornlämning Nyköping 231:1, Polisen 1, 2 & 3, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands Arkeologi AB. Rapp... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Gustafsson Gillband, P., Norberg, L. 2017. Hotellet. Fornlämning Nyköping 231:1, Hotellet 26, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. Sörmlands Arkeologi ... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Stadslager, ca 1150x1000 m (N-S), medeltida och yngre, i stadscentrum. Det nu skyddade området är ungefärligt angivet på fotokonceptkartorna. I övrigt hänvisas till RAÄ och SHMM Rapport 1979, Nyköping... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Klange J. 2017. Kvarteret Verkstaden Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ nr 231:1, fastigheten Verkstaden 5 och 6, Nyköping socken och kommun, Södermanland, Södermanland... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2017. Medeltida kulturlager och lämningar i Slottsgatan och Västra Kvarngatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Slottsgatan mellan Stallbacksgränd och Västra Kv... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Nyköping, Nyköping, Södermanland, Södermanland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Anmärkning <itemSpecification>
 • Detta kan vara en fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950). För mer information om en lämnings skydd - kontakta länsstyrelsen.
Fornlämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok