BILDER

Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka) från söder, Swertingska kapellet Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka). Södra stigluckan Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka). Långhusets södra sida Kyrkorummet mot Ö. Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka). Södra stigluckan Körläktaren i långhusets mittskepp. Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka) från sydöst Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka). Sakristian Den NÖ absidiolen med madonnarepliken samt dopfunten. Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka). Vattenutkastare Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka) från nordväst Stora kapellet mot Ö. Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka) från öster Bönekammarens interiör. Högaltaret med retabel samt i bakgrunden muralmålning. Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka) från sydöst Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka) från öster Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka) från söder Visby domkyrka (Sankta Maria kyrka). Västportalen. Bilden troligen från mitten av 1960-talet

Visby Domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
By: <presImageByline>Rebecka Svensson Copyright: <presImageCopyright> Rebecka Svensson
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1175 - 1225
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Visby , Stift: Visby stift, Församling: Visby domkyrkoförsamling
Title <itemTitle> Visby Domkyrka (Sankta Maria kyrka)
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sidokapell, Torn - Öster, Sakristia - Norr, Torn - Väster, Kor - Öster, Kor - Rakt, Kor - Smalare, Torn - Västtorn
Takform <itemDescription>
 • Pulpettak, Sadeltak, Pulpettak, Sadeltak - Valmat, Sadeltak
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Väggar och valv i kyrkorummet, tornkammaren samt de båda kapellen är putsade och vitkalkade. Muralmålningar finns på korets östra vägg samt kring en av korets norra fönsteröppningar. Omfattningar, pel... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av ett kor i öster, vilket flankeras av två torn, och på korets norra sida, i en tillbyggnad, ryms bl.a. en sakristia. Långhuset är treskeppigt och dess... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkans byggnadshistoria
  Visby Domkyrka S:ta Maria är till sin helhet uppförd under medeltiden. Den första kända kyrkan på platsen började byggas i slutet av 1100-talet och stod färdigt 1225, då den i...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Visby domkyrkoförsamling, Visby, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1175-01-01 e.Kr. - 1225-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1180-01-01 e.Kr. - 1220-12-31 .
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1180-01-01 e.Kr. - 1220-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1180-01-01 e.Kr. - 1220-12-31 .
 • Nybyggnad 1190-01-01 e.Kr. - 1190-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1220-01-01 - 1250-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1220-01-01 - 1250-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1220-01-01 - 1250-12-31 .
 • Invigning 1225-01-01 - 1225-12-31 .
 • Invigning 1225-01-01 - 1225-12-31 .
 • Nybyggnad 1230-01-01 - 1250-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1235-01-01 - 1245-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1250-01-01 - 1250-12-31 .
 • Ändring 1250-01-01 - 1260-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1270-01-01 - 1299-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1300-01-01 - 1399-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1310-01-01 - 1340-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1330-01-01 - 1370-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1330-01-01 - 1370-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1340-01-01 - 1359-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1360-01-01 - 1369-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1370-01-01 - 1400-12-31 .
 • Nybyggnad - Gravkor 1370-01-01 - 1400-12-31 .
 • Ändring 1370-01-01 - 1399-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1397-01-01 - 1397-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1400-01-01 - 1400-12-31 .
 • Brand 1400-01-01 - 1400-12-31 .
 • Invigning 1409-01-01 - 1409-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1423-01-01 - 1423-12-31 .
 • Ändring - påbyggnad 1423-01-01 - 1423-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1427-01-01 - 1427-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1455-01-01 - 1455-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1480-01-01 - 1489-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1483-01-01 - 1483-12-31 .
 • Ändring 1513-01-01 - 1513-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1516-01-01 - 1516-12-31 .
 • Ändring 1530-01-01 - 1539-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1548-01-01 - 1548-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1549-01-01 - 1549-12-31 .
 • Ändring 1572-01-01 - 1572-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1575-01-01 - 1575-12-31 av Jost Delaval.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1576-01-01 - 1576-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1581-01-01 - 1581-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1582-01-01 - 1582-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1585-01-01 - 1585-12-31 .
 • Underhåll 1586-01-01 - 1586-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1598-01-01 - 1598-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1600-01-01 - 1600-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1607-01-01 - 1607-12-31 .
 • Brand - delvis förstörd 1611-01-01 - 1611-12-31 .
 • Brand 1611-01-01 - 1611-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1612-01-01 - 1612-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1613-01-01 - 1613-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1615-01-01 - 1633-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1615-01-01 - 1615-12-31 av Frantz Ditloffsen Timmerman.
 • Nybyggnad - Torn 1616-01-01 - 1616-12-31 av Frantz Ditloffsen Timmerman.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1621-01-01 - 1621-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1622-01-01 - 1622-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1629-01-01 - 1629-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1630-01-01 - 1630-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1631-01-01 - 1631-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1631-01-01 - 1631-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1638-01-01 - 1638-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1639-01-01 - 1639-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1640-01-01 - 1659-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1641-01-01 - 1641-12-31 av Elias Meisen.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1644-01-01 - 1644-12-31 av Elias Meisen.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1652-01-01 - 1652-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1653-01-01 - 1653-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1657-01-01 - 1657-12-31 .
 • Ändring 1657-01-01 - 1657-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1658-01-01 - 1658-12-31 .
 • Ändring 1661-01-01 - 1661-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1662-01-01 - 1662-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1664-01-01 - 1664-12-31 av Conrad Hoffman.
 • Underhåll 1668-01-01 - 1668-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1682-01-01 - 1682-12-31 .
 • Ändring 1684-01-01 - 1684-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1684-01-01 - 1684-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1689-01-01 - 1689-12-31 .
 • Underhåll 1690-01-01 - 1690-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1695-01-01 - 1695-12-31 av Christian Fedder.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1696-01-01 - 1696-12-31 av Abraham Beck.
 • Ändring 1699-01-01 - 1699-12-31 av Johan Bartsch d y.
 • Fast inredning - bänkinredning 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1703-01-01 - 1703-12-31 av Rasmus Bartsch.
 • Fast inredning - bänkinredning 1708-01-01 - 1708-12-31 av Abraham Beck.
 • Fast inredning - bänkinredning 1710-01-01 - 1710-12-31 av Christian Fedder.
 • Ändring - ombyggnad 1712-01-01 - 1712-12-31 .
 • Åsknedslag 1715-01-01 - 1715-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1716-01-01 - 1716-12-31 .
 • Ändring 1718-01-01 - 1722-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1726-01-01 - 1726-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1727-01-01 - 1727-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1731-01-01 - 1731-12-31 av Johan Weller.
 • Ändring - ombyggnad 1732-01-01 - 1732-12-31 av Jacob Ahlgen.
 • Fast inredning - läktare 1733-01-01 - 1733-12-31 av Thomas Engström.
 • Ändring 1740-01-01 - 1740-12-31 av Johan Dunderhake.
 • Brand 1744-01-01 - 1744-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1745-01-01 - 1745-12-31 av Gerhard Meyer.
 • Nybyggnad - Torn 1746-01-01 - 1746-12-31 av Anders Lind.
 • Underhåll - takomläggning 1752-01-01 - 1752-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1755-01-01 - 1755-12-31 av Thomas Engström.
 • Ändring - ombyggnad 1757-01-01 - 1757-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1760-01-01 - 1761-12-31 av Abraham Lindholm.
 • Ändring - ombyggnad 1762-01-01 - 1762-12-31 av Johan Hamgren.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1763-01-01 - 1763-12-31 .
 • Ändring 1765-01-01 - 1765-12-31 av Magnus Möller.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1766-01-01 - 1766-12-31 av Johan Niklas Weller.
 • Ändring - ombyggnad 1767-01-01 - .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1769-01-01 - 1769-12-31 av Johan Weller.
 • Fast inredning - bänkinredning 1770-01-01 - 1774-12-31 av Olof Westberg.
 • Nybyggnad 1778-01-01 - 1778-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1780-01-01 - 1780-12-31 av Erik Lodström.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1783-01-01 - 1783-12-31 av G S Meyer.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1797-01-01 - 1797-12-31 av Olof Blomberg.
 • Underhåll 1802-01-01 - 1802-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör 1804-01-01 - 1804-12-31 av Johan Gustaf Möller.
 • Fast inredning - altaruppsats 1808-01-01 - 1808-12-31 .
 • Ändring 1811-01-01 - 1811-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1816-01-01 - 1816-12-31 .
 • Underhåll 1820-01-01 - 1821-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1831-01-01 - 1832-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1837-01-01 - 1837-12-31 av Lars Ehinger.
 • Ändring - ombyggnad 1850-01-01 - 1860-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1867-01-01 - 1867-12-31 .
 • Underhåll 1869-01-01 - 1869-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1874-01-01 - 1874-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1877-01-01 - 1877-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1885-01-01 - 1885-12-31 av Gotthard Adolf Werner.
 • Ändring - restaurering, interiör 1890-01-01 - 1893-12-31 av Carl de Bouché.
 • Fast inredning - glasmålning 1892-01-01 - 1892-12-31 av Carl de Bouché.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1897-01-01 - 1897-12-31 av Bergholtz & Co.
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1899-01-01 - 1901-12-31 av Axel Herman Hägg.
 • Nybyggnad - Sakristia 1899-01-01 - 1901-12-31 av Axel Herman Hägg.
 • Ändring - restaurering, exteriör 1899-01-01 - 1903-12-31 av Axel Herman Hägg.
 • Fast inredning - altare 1900-01-01 - 1900-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1903-01-01 - 1903-12-31 av Johan A Beckman.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1904-01-01 - 1904-12-31 av Johan A Beckman.
 • Specifika inventarier - altarskåp 1905-01-01 - 1905-12-31 av Hägg.
 • Fast inredning - altaruppsats 1905-01-01 - 1905-12-31 av Axel Herman Hägg.
 • Teknisk installation - el 1906-01-01 - 1906-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1907-01-01 - 1907-12-31 av Axel Herman Hägg.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1907-01-01 - 1907-12-31 av C W Pettersson.
 • Ändring 1910-01-01 - 1910-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1911-01-01 - 1911-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1927-01-01 - 1927-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1928-01-01 - 1928-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1944-01-01 - 1945-12-31 av Erik Fant.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1945-01-01 - 1945-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1946-01-01 - 1948-12-31 av Mårtenssons orgelfabrik AB.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1950-01-01 - 1950-12-31 av J. O. Johansson.
 • Ändring - ombyggnad 1954-01-01 - 1954-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1957-01-01 - 1957-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1960-01-01 - 1960-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1962-01-01 - 1962-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1962-01-01 - 1963-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1975-01-01 - 1975-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1979-01-01 - 1985-12-31 av Bertil Nyström.
 • Fast inredning - bänkinredning 1979-01-01 - 1985-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1983-01-01 - 1986-12-31 av Magnussons orgelbyggeri AB.
 • Fast inredning - glasmålning 1984-01-01 - 1984-12-31 av Pär Andersson.
 • Ändring 1994-01-01 - 1994-12-31 av Tomas Svenske.
 • Fast inredning - orgel 1995-01-01 - 1995-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1995-01-01 - 1995-12-31 av Patrik Stocklassa.
 • Ändring 1996-01-01 - 1996-12-31 av Sune Fondell.
 • Underhåll 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Ändring 1998-01-01 - 1998-12-31 av C H Eliason.
 • Ändring - ombyggnad 1999-01-01 - 1999-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 2000-01-01 - 2000-12-31 .
 • Ändring 2003-01-01 - 2003-12-31 av C H Eliason.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 2004-01-01 - 2004-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 2005-01-01 - 2005-12-31 av C H Eliason.
 • Konservatorsarbeten 2006-01-01 - 2006-12-31 av C H Eliason.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 2009-01-01 - 2009-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Fasadmaterial lika med stommen
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel, enkupiga
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten, kalksten
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Treskeppig
Basilika
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Hallkyrka
Plantyp-Treskeppig
Class <itemClassName>
 • Basilika
 • Hallkyrka
 • Kyrka
 • Plantyp-Treskeppig
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND VISBY S:TA MARIA 23 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Visby Domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Object type:
Bebyggelse - byggnad
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Visby Domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Object type:
Bebyggelse - byggnad
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok