BILDER

Koret är vänt mot Burviksvägen i söder och entrén är förlagd till tornet i norr, mot Bureälven. Den parkliknande kyrkotomten är inhägnad med en naturstensmur medan entréerna markeras med huggen sten och en stigport. Höjdskillnaden framför entrén tas upp med en cirkulär konstruktion av huggen sten. Med sin höga spira är kyrkan ett landmärke i Bureå. Utvändigt är kyrkan näst intill oförändrad sedan uppförandet och mycket känslig för ändringar eller tillägg. Den friliggande begravningsplatsen invigdes 1920. Gravkapellet, även det i nationalromantisk stil och ritat av Falkenberg, ligger i mitten av området och de äldsta gravarna som är grusgravar med stenramar ligger väster om kapellet. Begravningsplatsen är utvidgad mot öster och söder 1942 och på 1960-talet. Kapellet är påtagligt slutet, i synnerhet den ursprungliga delen. Tillbyggnaden med ny entré och RWC gjordes i samma stil 1990. Grusgravskvarteren stärker gravkapellets och begravningsplatsens ursprungliga karaktär och är därför viktiga att bibehålla.

BUREÅ KYRKA

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
By: <presImageByline>Andreas Grahn Copyright: <presImageCopyright> Andreas Grahn/Länsstyrelsen Västerbotten
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Västerbotten, Kommun: Skellefteå
Title <itemTitle> BUREÅ KYRKA
Beskrivning Inventeringsår (1999) <itemDescription>
 • Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister
Historik <itemDescription>
 • HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Bureå kyrka är naturskönt belägen på en udde vid älven i en mindre tätort. Den byggdes 1918-1920 av byggmästaren Johan Lagerkvist efter Fredrik Falkenbergs ritningar ... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2011) <itemDescription>
 • Kyrkan, som stod klar 1920, är belägen centralt i samhället, på den s.k. Kläppbacken intill den gamla landsvägen och med Bureälven forsande förbi i norr. Den parkliknande kyrkotomten har naturmark och... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kustsamhället Bureå ligger ca 20 km söder om Skellefteå. Från att ha varit en jordbruksby med medeltida ursprung vid Kustlandsvägen, utvecklades Bureå under 1800-talet till ett industrisamhälle med om... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Skellefteå, Västerbotten.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Kyrkan uppfördes efter ritningar av Fredrik Falkenberg från 1915, vilka följdes med undantag av dörrens placering till sakristian. Byggmästare var Jon Strömberg, Umeå. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning. Plan: Treskeppig kyrka, utbyggt entréparti i norr med torn. Polygonalt kor i söder med likaledes polygonal sakristia i sydöst. Eldning och bränslerum i källare under koret. Material: Grundlagd med sprängsten i kallmur, synlig sockelmur och trappbarriär i tuktad gråsten i övrigt handslaget tegel. Altartavla av artisten David Wallin, Jesus välsignar barnen. Väggmåleri och glasmåleri av Yngve Lundström, Stockholm. Dörrar och träinredning från Brännlands snickerifabrik. Kyrkklockorna gjutna av K.G Bergholtz & comp. 12 stämmigt orgelverk från Åkerman & Lund. 1917-01-01 - 1920-12-31 av David Wallin.
 • Gravkapellet i vitputsat tegel på stensockel, uppfört efter ritningar av Fredrik Falkenberg. 1920-01-01 - 1920-12-31 av Fredrik Falkenberg.
 • Förslag till utvidgning av kyrkogården av trädgårdsark. Lena Möller, Luleå (1964). Godkänt 1966. 1966-01-01 - 1966-12-31 av Lena Möller.
 • Förslag till storkors och vattenkonst på kyrkogården, utarbetat av trädgårdsark. Lena Möller, Luleå. Godkänt av RAÄ 1968-02-06. 1967-01-01 - 1967-12-31 av Lena Möller.
 • Ny personalbyggnad med redskapsbod, uppförd efter planering av Lena Möller 1969-11-24. Samtidigt upprättades ritningar till grindar till nya kyrkogårdsområdet. Godkänt av RAÄ 1970-01-13. 1970-01-01 - 1971-12-31 av Lena Möller.
 • Beslut om rivning av personalbyggnad och redskapsbod på kyrkogården, uppförda 1970-1971, respektive 1950-talet. Godkänt 1997-03-06, då de ej äger kulturhistoriskt värde. Beslut gäller i 5 år. 1997-01-01 - 1997-12-31 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med kyrkotomt
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med kyrkotomt
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Kyrka med kyrkotomt
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
 • Skellefteå kn, BUREÅ 6:21 BUREÅ KYRKA
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

BUREÅ KYRKA

Object type:
Bebyggelse - anläggning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

BUREÅ KYRKA

Object type:
Bebyggelse - anläggning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok